Virulent

Hans van den Berg • 86 - 2010 • Uitgave: 3
Vandaag is het dan toch gebeurd; enkele dagen liep ik met het dilemma of ik wél of niet voor de injectie tegen de Mexicaanse griep zou gaan. Niet alleen luisterend naar mezelf, maar ook naar ‘raadgevers’, kwam ik tot het besluit de injectie te accepteren. En volgende week nog een tweede. Zo moet voorkomen worden dat het inmiddels welbekende virus zijn schadelijke en kwaadaardige uitwerking zal hebben op m’n lichaam. Dat is ook wat dit Latijnse woord betekent: het vermogen hebbend tot giftige, schadelijke en aanstekende werking. En dat kan dus een virus zijn dat onze gezondheid bedreigt, maar het kan er ook een zijn die je computer infiltreert en tot zwijgen brengt! Maar we worden ook belaagd door bacteriën; dat zijn eencellige organismen, die zich overal buiten ons lichaam bevinden waar het nat, droog, koud of heet is. Maar vooral ook in ons lichaam zijn ze te vinden en kunnen we er de nodige narigheid van ondervinden. Hele ‘bekende’ zijn wel de legionella- en de salmonellabacterie.
Zoals ons lichaam bedreigd kan worden door bacteriën als deze, of door het H1N1-, het filo- of herpesvirus en onze computers door virussen met de mooiste namen, zo wordt ook ons materiële en geestelijke leven constant belaagd door virulente machten. Onze planeet is totaal doortrokken van dergelijke ‘virussen’, die een desastreuze uitwerking hebben op ons leefmilieu. En ze worden verspreidt door mensen zoals ik en u en jij, die zich laten gebruiken door duivelse machten die ons daartoe aanzetten! En je hoeft niet tot een bepaalde ‘risicogroep’ te behoren, het komt tot in de hoogste kringen voor!

Het ‘skimmen’, kopiëren van pinpassen van argeloze burgers, wordt gedaan door bendes uit Roemenië, volgens de berichten, maar duizenden landgenoten werden op een immorele manier benadeeld door de handelswijze van een goedbekendstaande bank van Nederlands signatuur! Het zijn dezelfde virulente machten die mensen als Wilders en consorten aanzetten om mensen uit elkaar te spelen en tegen elkaar op te zetten. Het zijn duivelse virussen die zich op mensen zetten, geestelijk infiltreren, waardoor ze tot de ergste daden komen! Er staan duizenden moslimextremisten in de rij om zich, op eerste verzoek, te midden van zoveel mogelijk mensen te laten exploderen. Gehersenspoeld en ingepakt door de duivel zelf, met beloftes van heerlijkheid en zaligheid in het hiernamaals!
Maar vergis je niet, het kwade is ook in ons, als we ons daar niet tegen verzetten en ons ervan distantiëren. En je haalt het meestal binnen door aanlokkelijke ‘aanbiedingen’, verleidingen, waar dan het virus in ‘vervoerd’ wordt. Een goed vergelijk is het computervirus ‘Paard van Troje’, dat je ongewenst binnenkrijgt, als je iets dat je wél graag wilt, binnenhaalt met je computer!
Als Nederlands volk hebben we ons er ook aan overgegeven. Wij hebben toegelaten dat de abortuswet er kwam, de euthanasiewet, het homohuwelijk. We hebben de virulente machten in mensen de ruimte gegeven om deze, in Gods ogen, gruwelijke zaken, te doen praktiseren. En het is van kwaad tot erger geworden en we kunnen ons, met de Bijbel op de boekenplank, niet excuseren!
Toen Adam en Eva in vrede en harmonie leefden, in de nabijheid van hun Schepper, was er van enig kwaad geen sprake. Er was ook geen Bijbel nodig, de leefregels van God, zoals wij die kennen. Het was er volmaakt en precies wat God wilde: in harmonie leven met Zijn schepselen! Er was eigenlijk maar één verbod waar de mens zich aan diende te houden. En net dat ene deed hen zondigen, een tot dan toe onbekend begrip! In dat prachtige fruit aan die bewuste boom zat dat ellendige virus ‘verpakt’, het ‘Paard van Troje’, dat eerst Eva en daarna Adam ‘binnenkreeg’! De virulente macht van satan had zijn eerste slachtoffers geveld!
Maar laat het duidelijk zijn: het Kwaad wás er niet en zal ook niet blijven! Het is niet ‘normaal’, al is dat nu met geen mogelijkheid meer voor te stellen. Maar het is Gods verlangen dat de oude situatie zal terugkeren, op de tijd die Hij in Zijn reddingsplan voor de wereld heeft opgenomen! Jezus, de Zoon van God, kwam ruim 2000 jaar geleden om ‘de bakens’ alvast te verzetten! Hij kwam om elke virulente macht van satan te breken en de mensheid vrij te kopen van de enorme zondelast. Toen Hij stierf aan het kruis en begraven was, toen leek het álles van een mislukking in zich te hebben. Maar toen de Mensenzoon na drie dagen opstond uit de dood als de triomferende Heiland der wereld, toen kon Hij het in waarheid uitroepen: “Mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde” (Matteüs 28:18).
Een buitenstaander zal je tegenwerpen dat er niets van te zien is en dat is op het eerste gezicht ook zo. We leven nog in een wereld vol razernij en virulente machten, die schijnbaar de overhand hebben! Maar wedergeboren christenen zullen met mij getuigen dat Jezus lééft en álle macht heeft, die Hij ook nu telkens demonstreert op deze aarde en in mensen! Satan is een overwonnen vijand en zijn einde is nabij! Dat weet hij en haalt daarom nog ‘alles uit de kast’ om zoveel mogelijk slachtoffers mee te sleuren in zijn hellevaart!
Jezus is Overwinnaar en Hij komt om alle eer en glorie in ontvangst te nemen, want elke knie zal voor Hem buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is! Hoor je daar al bij en ben je al aan het oefenen met lofliederen en vreugdezang?
Kom tot Jezus en laat je redden! Dan zul je bevrijdt worden van elke virulente macht en elk virus dat satan nog verspreidt. Dan leer je het kwaad bestrijden en ‘ja’ zeggen tegen Gods normen en waarden, en ‘nee’ tegen álles wat daarvan afwijkt!

Hans van den Berg