Image

Voortdurende moed

Jef de Vriese • 98 - 2022 • Uitgave: 11

Wij hebben sterke harten nodig. Sterke harten helpen ons overleven in een wereld die ons materieel, emotioneel en in onze relaties belaagt en ons geestelijk dood wil. Dit zijn beangstigende bedreigingen, maar juist daarom kunnen wij moed vatten. Wie geen besef heeft van de akelige wereld waarin hij leeft, is niet bang, en heeft naar zijn eigen bewustzijn geen moed nodig.

Hij is al helemaal ingepakt in de duisternis van de wereld, zodat hij niet beseft waarin hij leeft. Wij begrijpen echter de ernst van de situatie en snakken naar de moed die God geeft aan mensen die hun penibele omstandigheden juist onder ogen zien. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan de vastberadenheid van Jezus Die absoluut naar Jeruzalem wilde gaan, ondanks het feit dat Hij wist wat Hem daar te wachten stond (Lukas 9:51). Zijn angst in de hof aan de voet van de Olijfberg, gaf Hem moed Zich aan de Vader toe te vertrouwen en de vreugde te zien die voor Hem lag, al kwam die pas nadat Hij de schande van het kruis onderging (Hebreeën 12:2).  

Sterke harten zijn moedig. Zij staan voor hun zaak. Zij zijn standvastig en onwankelbaar. Zij weten enerzijds dat alle genade van God komt, want Hij is het Die onze harten sterkt (1 Thessalonicenzen 3:13). Maar anderzijds beseffen zij dat het hun verantwoordelijkheid is die genade in de praktijk om te zetten. Zij bidden niet alleen om wijsheid van God (Jakobus 1:5), zij zuiveren (Jakobus 1:8) en sterken ook zelf hun harten. Zij zitten niet passief op hun stoel, maar nemen actief hun toekomst in handen.  

Jef De Vriese