Image

Voortdurende reiniging 

Jef de Vriese • 98 - 2022 • Uitgave: 9

Wanneer wij deze hoop hebben, reinigen wij ons (1 Johannes 3:3). Wij maken ons klaar voor Zijn komst, door de zonde af te leggen en volkomen en onberispelijk te worden en in niets tekort te schieten (Jakobus 1:4). Het verwachten van de wederkomst van Christus moet niet gepaard gaan met spectaculaire theorieën over hoe de eindtijd zal verlopen, maar met spectaculaire levensvernieuwing. 

Denk daarbij aan een boer. Om te oogsten heeft hij geduld nodig. Vruchten groeien niet op één dag. Hij investeert al zijn arbeid in een product dat pas aan het einde wordt geoogst. Hij weet dat zijn zweet de moeite waard is. Hij is bereid deze inspanning te leveren, omdat hij weet dat zijn leven er van afhangt. De waarde van de oogst bepaalt de moeite die hij zich getroost. Hij komt niet in opstand tegen de last van het werk, want hij weet dat de oogst alle inspanningen ruim zal compenseren, hoewel hij zelf niets kan garanderen. Maar als hij niet werkt staat het vast dat er geen vrucht zal zijn.  

Dat geldt ook voor het geestelijke leven. Wie ongeduldig, gedreven door de begeerte, op beproeving reageert, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Wij moeten dus niet moe worden goed te doen, ons niet laten overweldigen door ongeduld, ons niet laten beetnemen door spotters die zeggen dat Jezus toch niet zal komen (2 Petrus 3:3-4), want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen (Galaten 6:8-9).   

Jef De Vriese