Vooruit kijken

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 14/15
De zomer is voor velen een tijd van ontspanning. Rust doet een mens goed. Even tijd om nieuwe energie op te doen. Ook een tijd om vooruit te kijken en (nieuwe) motivatie op te doen voor de taken die het komende jaar weer op je pad komen, thuis, op het werk en in de kerk. Even tijd om stil te staan en te ontsnappen aan de 24-uurseconomie.
In dit zomernummer van Het Zoeklicht hebben we genoeg om de gedachten even te verzetten. Broeder Emile Vanbeckevoort neemt u mee naar Noach, Babel en China. De Chinese geschiedenis sluit heel mooi aan op de Bijbelse geschiedenis. Een verrassende eye opener. Naast de inmiddels vertrouwde Bijbelquiz heeft Jan van Barneveld ook een breinbreker gemaakt, voor de puzzelaars onder u. Wat ik steeds meer om me heen hoor, is dat er zo weinig Bijbelkennis is. Geldt dit ook voor u? Laat dan deze zomer een tijd zijn om dit op te pakken.
Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet. Feike ter Velde schrijft over hoe ons leven als christen een getuigenis is voor de mensen om ons heen. Houdt dat in dat we dan altijd blij moeten zijn? Daarvoor verwijs ik u naar het artikel van Oscar Lohuis. Dirk van Genderen en Henk Schouten kijken beiden vooruit. Broeder Van Genderen stelt de vraag hoe vast we aan deze wereld zitten. Ds. Schouten wijst er op dat de Bijbel geweldig veel te zeggen heeft over onze toekomst bij de Here.
Met dit Zoeklicht heeft u zeker een goede invulling van de vakantie, of de lange zomeravonden in de tuin of op het balkon. Tijd om vooruit te kijken.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht