Waar komt de antichristelijke houding van sommige politici toch vandaan?

Frits Boekhoff • 97 - 2021 • Uitgave: 2
Waarom ligt de focus op een kerk in Staphorst? Waarom melden media elke week dat er verschillende kerken het advies van het kabinet in de wind slaan? Het lijkt alsof juist nu de christenen onder een vergrootglas liggen.

Het is best begrijpelijk dat er ophef is ontstaan. Naar een voetbalstadion of naar het theater gaan is verboden, maar naar de kerk of moskee gaan mag weer wel. Inmiddels weet iedereen dat dit komt vanwege de vrijheid van godsdienst. Als een kerk besluit om toch op een veilige manier meer dan dertig personen te laten samen komen, dan wordt dat door de wereld niet begrepen. En op die manier komen christenen in een slecht daglicht te staan. Opmerkelijk is dat we niks in de media horen over moskeeën. Ik denk dat er een onderliggende oorzaak is: je bent vóór of tégen Christus. Met andere woorden: religie mag in Nederland, als het maar niet christelijk is.

Twee groepen engelen
Om dit uit te leggen gaan we helemaal terug naar het begin. Voordat de aarde geschapen werd, had God al honderden miljoenen engelen geschapen, ontelbaar veel (Kolossenzen 1:16-17; Job 25:3). God schiep engelen, aartsengelen, cherubs en serafijnen. De Bijbel noemt een paar engelen bij naam, zoals Gabriël en Michaël die elk een eigen bediening hebben. De belangrijkste bediening was weggelegd voor een engel, die later satan of de duivel genoemd zou worden. Satan wilde echter het onmogelijke, namelijk aan God gelijk zijn. Dat was regelrechte rebellie tegenover God en in zijn val sleepte hij een derde van de engelen mee (Openbaring 12:3-4).

Vanaf dat ogenblik zijn er twee groepen engelen: (1) Hemelse dienaren van God, engelen genoemd en (2) dienaren van satan, demonen of afgoden genoemd. Het is goed om op te merken dat er geen derde groep engelen bestaat.
Er zijn, net als bij de engelen in de hemel, ook maar twee groepen mensen op aarde: (1) dienaren van God en (2) dienaren van satan. Kijk maar in de Bijbel, er is geen ‘neutraal terrein’. Dat moet wel botsen en dat doet het dan ook. En naar mate de eindtijd vordert zal de hevigheid van deze strijd toenemen.

Geestelijke strijd
De aarde is vanaf de schepping tot nu toe in een geestelijke strijd verwikkeld. De geest van de antichrist is dus altijd al in de wereld werkzaam geweest en is ook nu onder ons werkzaam. Voor korte tijd zal deze geest van de antichrist zelfs de overhand krijgen. Dat is wat we nu zien gebeuren. En deze geest is vol van leugen, bedrog, misleiding en afgoderij. O ja, deze geest heeft niks met waarheid en gerechtigheid. Deze geest is niet eerlijk en niet rechtvaardig. Christenen zullen dan ook niet rechtvaardig en niet eerlijk worden behandeld. Er zal steeds meer met twee maten gemeten worden.

Christenen mogen er op rekenen dat de focus van politici en media de komende periode zal toenemen. God kijkt naar Zijn wereld en kijkt niet of iemand slim of minder slim is, aardig of onaardig, leider of volger. Nee, Hij kijkt naar wie Hem toebehoren en wie (nog) niet. Het is Zijn verlangen dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen. Daarvoor is Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis gestorven en opgestaan om een ieder die dat gelooft eeuwig leven te geven in volmaakte vreugde. Maar wie de Vader en de Zoon loochent (1 Johannes 2:23) doet hetzelfde als de antichrist en behoort Hem niet toe. Dat is verschrikkelijk.

Burgemeester van Amsterdam
De ongelovige buurman, vriend of familielid kan nog zo aardig zijn, maar hij dient, vaak onbewust, de vorst van de duisternis. Dit geldt ook voor ongelovige politici, journalisten en religieuze mensen die de God en Vader van onze Heere Jezus Christus loochenen. Je bent vóór of tégen Christus. En een ieder die tegen de Christus is, zijn onderdeel van hetzelfde kamp en delen de afkeer ten aanzien van de Vader en de Zoon. Daarom reageert de burgemeester van Amsterdam op een kerk en niet bijvoorbeeld op een moskee, daarom staat Staphorst in de schijnwerper van media en politiek. Daarom was er zoveel ophef over de Nashvilleverklaring. En zo zal dit doorgaan.

Politici en journalisten die de Heere Jezus Christus niet toebehoren bevinden zich echt niet op neutraal terrein. ‘Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat’ (1 Johannes 3:13) lezen we in de Bijbel. Bij sommige politici en media wordt deze haat steeds meer zichtbaar.

Standvastige gelovigen
Laten we ons maar niet verwonderen over de reacties van de wereld om ons heen. Mensen die God haten, haten ook Zijn kinderen. Laten wij maar doen wat de apostelen deden toen zij vervolgd werden; zij verkondigden met vrijmoedigheid het Woord van God. De apostelen stonden in hun strijd niet alleen. Zij hadden de Heere aan hun zijde. Bovendien werden ze opgevangen en gesteund door een groepje standvastige gelovigen en met elkaar gingen zij in gebed. Maar laten we niet vergeten dat desondanks, vervolging, gevangenschap en fysiek geweld hun deel was.

Christenen zijn aan elkaar gegeven om lief en leed met elkaar te delen. Als we strijd in de wereld tegenkomen, en dat is onvermijdelijk, dan is het een zegen en vertroostend om met elkaar lofliederen te zingen, het Woord te delen, te bidden en het Avondmaal te vieren. En dat kan ook in een woonhuis. Bovenal zijn wij verzekerd van de bijstand van de Heilige Geest, zeker in deze laatste dagen.

Frits Boekhoff