Wat is de kern van het evangelie?

ds. Oscar Lohuis • 85 - 2009 • Uitgave: 20
Wat is eigenlijk de boodschap die wij voor deze wereld hebben? Als ik u de vraag stel: “Wat is het evangelie waarvan wij getuigen zijn?”, wat zou u dan antwoorden? Als u in drie zinnen aan een ongelovige buurman zou moeten uitleggen wat het geloof in Jezus inhoudt, wat zou u dan zeggen?
Het is belangrijk dat wij deze vraag stellen, omdat het niet vanzelfsprekend is dat wij de juiste kern te pakken hebben. Laatst sprak ik in een gemeente over de kern van het evangelie en een broeder die vijf jaar geleden tot geloof was gekomen zei dat hij dit nog nooit had gehoord. Er ligt in veel van onze kerken grote nadruk op de liefde van God. Daarom zal voor velen het hart van het evangelie zijn: “God heeft je lief. Jezus hield zo veel van jou, dat Hij zelfs bereid was voor je te sterven.” Is het niet waar dat volgens velen dit de kern van het evangelie is en dat deze boodschap daardoor de boventoon voert in veel prediking? De oproep wordt dan vooral: “Neem de liefde van God toch aan! Laat Jezus, die zoveel van je hield, niet buiten staan! Je mist zo veel als je zonder Jezus door het leven gaat.” En al we niet oppassen maken we van Jezus een zielig figuur die er zoveel pijn aan heeft dat velen Hem niet willen aannemen.
Als we alleen maar tegen ongelovigen zeggen dat God van hen houdt en dat Jezus zo veel van hen houdt, dan zullen de meesten zeggen: “Ik kan ook wel zonder Zijn liefde”. In getuigenis of prediking waarin uitsluitend over Gods liefde wordt gesproken, mist de kern van het Goede Nieuws. Wanneer de Here God vooral wordt voorgesteld als Degene die ons bij uitstek het gevoel geeft dat we geliefd zijn, dan verlagen wij God tot een dienstknecht van mensen, tot een middel voor een beter zelfbeeld en grotere zelfverwezenlijking. God verhoede dat wij zo met Hem omgaan!
De kern van het evangelie heeft alles te maken met het oordeel. Wanneer er niet wordt gesproken over de toorn van God, dan wordt het evangelie ook niet verkondigd. Je kunt pas begrijpen wat Jezus Christus voor je heeft gedaan als je begrijpt wat het oordeel over de zonde is. Jezus kwam niet om ons te verlossen van een negatief zelfbeeld. Hij stierf niet aan het kruis om ons te laten zien hoe waardevol we zijn en hoe veel Hij voor ons over had. Hij is niet het Lam dat geslacht is voor het gebrek aan zelfvertrouwen bij de mensen.
Hij is het Lam dat geslacht is voor de zonden der wereld. Begrijpen we nog wat dat betekent? Het Goede Nieuws wordt pas goed nieuws als iemand begrijpt waarvan hij of zij moet worden gered. Mensen lopen het gevaar eeuwig verloren te gaan vanwege Gods oordeel over de zonde. Als je dat weglaat, vinden de meeste mensen het evangelie helemaal niet nodig. Als je niet spreekt over de toorn van God over de zonde, dan zeggen de mensen dat zij het evangelie, de boodschap van de liefde van Jezus, helemaal niet nodig hebben.
Daarom moet je eerst tegen mensen zeggen dat ze groot gevaar lopen om voor eeuwig de consequenties van hun zonden te moeten dragen, zodat ze gaan zien dat ze het evangelie nodig hebben. Eerst moeten mensen wakker worden geschud met het oog op het aankomende oordeel. De kern van het evangelie is niet: “God heeft je lief.” De kern is wel: “Het is mogelijk het oordeel dat komt te ontvluchten. Uit het feit dat God een weg heeft ontsloten voor ons om niet veroordeeld te worden blijkt Zijn grote liefde. Die liefde bestaat vooral uit de redding van de verschrikkelijke consequenties van je zonden.” In die boodschap heeft de mens werkelijk God nodig (en zo is het ook), in plaats van dat God de liefde van de mens nodig heeft (wat nergens op slaat).
Het hele evangelie is gebaseerd op het principe van rechtmatige vergelding. Spreek je niet over vergelding, dan spreek je niet over het evangelie. God kan niet anders dan de zonde te straffen. De heiligheid van God eist de dood van de zondaar. De ziel die zondigt die zal sterven. Het loon dat de zonde geeft is de dood. God laat uiteindelijk geen enkele zonde ongestraft. Als Hij ook maar één zonde ongestraft zou laten, dan zou Hij niet meer heilig zijn. Wie de goddeloze vrijspreekt is de Here een gruwel (Spr. 17:15). Een goddeloze vrijspreken, een overtreder van de wet niet straffen, dat is een schending van het recht. En dus kan God dat ook niet. Pas wanneer je begrijpt dat je een levensgroot probleem hebt vanwege je zonde, vanwege je rebellie tegen God, dan gaat het evangelie tot je spreken. Wanneer wij daarom het oordeel van God weglaten uit ons getuigenis of onze prediking, onthouden wij mensen een heel belangrijke waarheid.
Het is van levensbelang dat mensen horen dat zonde niet ongestraft kan blijven. Daarom is ook het uitsluitend spreken over de liefde van God een wrede misdaad. Want je waarschuwt mensen niet voor het grootste gevaar dat er voor hen dreigt. Dat gevaar is dat zij voor eeuwig de consequenties van hun zonden zullen moeten dragen. Als je dat hebt genoemd en de ander begrijpt dat, dan kan je hem of haar vertellen dat God Zijn Zoon gaf als een verzoening voor onze zonden. Dat Hij stierf in onze plaats. Hij stierf vanwege de heilige vergelding van God jegens de zonde. Gods heiligheid eist de dood van de zondaar. Gods liefde maakte dat Hij Zijn Zoon gaf om in de plaats van de zondaar te sterven. Jezus stierf om de straf op de zonde te dragen. Spreek dus eerst over de straf op de zonde. Door geloof in Jezus Christus worden wij gered van de vreselijke, verschrikkelijke, helse straf op de zonde. Wij worden gered van het oordeel en de toorn van God, omdat die op Zijn Zoon terechtkwamen. Dát is de kern het Goede Nieuws.

ds. Oscar Lohuis