Wervelstorm

Els ter Welle • 97 - 2021 • Uitgave: 2
’Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag’ (Spreuken 10:25, NBG).

De Statenvertaling spreekt van een wervelwind. Die kan soms snelheden bereiken van een paar honderd kilometer per uur en een spoor van schade achterlaten van soms kilometers lengte. Dat is heftig!

Zelf zit ik op dit moment in zo’n storm. Twee vriendinnen van mij zijn in twee dagen tijd onverwacht overleden. Een ervan was 55 jaar mijn hartsvriendin. De andere ken ik 54 jaar. Ze was mijn maatje, zij corrigeerde met alle precisie mijn boeken en ook deze stukjes.

Niet gevrijwaard
Tot overmaat van ramp ligt haar man nu met corona op de IC, hij is er ernstig aan toe. Ook hebben een aantal kinderen en kleinkinderen van hen corona. Het is een opeenstapeling van ellende. Een kind van God wordt zeker niet gevrijwaard van wervelwinden. Dat laat onze tekst duidelijk zien. Ook lezen we dat in de gelijkenis van de wijze en dwaze man in Mattheüs 7. Beide huizen krijgen storm en slagregens te verduren. Het ene huis stort in en het andere staat vast. Hoe kunnen we niet ten ondergaan als ons erge dingen overkomen?
Ik las in Psalm 62 vers 3 een zinnetje dat mij troostend trof: ’Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen’.

Realistisch en haalbaar
Er staat niet dat we niét zullen wankelen, maar dat we niet al te zeer zullen wankelen. Dat is voor mij realistisch en haalbaar. Het betekent dus niet dat we te midden van emotionele gebeurtenissen in ons leven ons stoïcijns moeten gedragen, alsof we geen gevoel zouden hebben. Dat zou niet menselijk zijn! Ik heb eens een begrafenis bijgewoond van een jongeman die in de kracht van zijn leven door een ongeluk om het leven was gekomen. Zijn jonge vrouw stond er niet alleen uiterlijk onbewogen bij, maar zij prees de Heer uit volle borst en klapte daarbij in haar handen. Dit is niet natuurlijk. En dat vraagt de Here niet van ons. De Here Jezus huilde bij het graf van Lazarus.

We weten niet hoe 2021 zal verlopen. Krijgen we corona eronder? Welke gevaren en moeilijkheden zullen er nog allemaal komen? Zal ik alles wel kunnen doorstaan?
Een lievelingstekst van mij is 1 Samuel 2 ’Hij heeft de wankelende mens met kracht omgord’ (vers 4).

Als alles wankelt, als ik wankel, Hij wankelt niet!
Hij heeft de hele wereld in Zijn hand en ook u!

Els ter Welle