Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-21

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 21
Spreuken 1: 20-33
Daar stonden we elke zaterdagavond op het marktplein in het hartje van de stad Apeldoorn tegenover twee bioscopen met een groep enthousiaste jonge mensen. We zongen, gaven een getuigenis van wat de Here in ons leven had gedaan, iemand bracht een korte boodschap uit de Bijbel, we deelden traktaten uit (met de opdracht: bij ieder traktaat een gebed), knoopten gesprekken aan en velen kwamen tot geloof.

Spreuken 1:20,21 zegt: "De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad spreekt zij haar redenen". *
Het Oosterse leven speelde zich af op straat, vooral bij de stadspoort. Daar klopte het leven. En dáár waar de mensen zijn, moet de prediking gehoord worden. In het Nieuwe Testament staat: "Gaat uit in de wegen en heggen" (Luk.14:23).
En: "Predikt het van de daken!" (Matth.10:27). De waarheid zoekt geen veilige hoekjes op en schaamt zich niet. Het moet openbaar verkondigd worden.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me de eerste keer met knikkende knieën bij de groep op de markt aansloot. Maar mijn prille geloof groeide enorm door ervoor uit te komen.

En de Wijsheid roept luid, de Statenvertaling zegt: overluid. De boodschap moet qua geluid en inhoud duidelijk verkondigd worden. Merk ook op dat de Wijsheid initiatief neemt. Zij wacht niet tot de mensen bij haar komen, zij zoekt ze op! Als mensen niet naar de kerk komen, dan moeten wij naar hen toe gaan. Wij moeten onze netten uitwerpen daar waar de vissen zijn.
Misschien zegt u: is straatevangelisatie niet ouderwets en achterhaald? Ik ben blij dat het in onze gemeente nog heel trouw gedaan wordt. Er zijn echter tal van andere en nieuwe mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen. Als het maar gedaan wordt!! Want, hoe zullen ze geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? (Rom.10:14).

Els ter Welle

* Zie ook Spr. 8:1-3