Zoeklicht.nl

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 24
In dit nummer kunt u het artikel lezen van ds. Johan Zijlstra over het lied ‘Neem Heer, mijn beide handen’. Dit was al eerder aangekondigd, maar moest toen op het laatste moment wijken voor een actueel commentaar over de kredietcrisis in profetisch perspectief. Maar het is de moeite van het wachten waard. Blader snel naar pagina 21.
Het volgende nummer is het kerstnummer. Dit is het extra dikker dubbelnummer 25/26 en verschijnt over drie weken, op 20 december. Drie weken daarna volgt het eerste nummer van 2009. Net als vorig jaar mist u hierdoor geen Zoeklicht. Ik wil u er nog wel graag op wijzen dat er extra kerstnummers te bestellen zijn. Daarbij geldt wel: op=op. In het vorige nummer gaf ik op deze plaats al aan waarom we dat themanummer over ‘Alzo lief had God de wereld’ graag door u verspreid zien worden.
Voor het bestellen kunt u natuurlijk de bon op de achterkant gebruiken, maar dit kan ook via onze website www.zoeklicht.nl. Wist u trouwens dat u op onze site alle artikelen van de vorige twee jaargangen kunt vinden, dus van jaargang 82 en 83. Deze database wordt steeds verder uitgebreid met artikelen van deze en eerdere jaargangen. Dat is wel zo makkelijk wanneer u eens wilt weten wanneer Het Zoeklicht over een bepaald onderwerp heeft geschreven. U kunt zoeken op trefwoord, schrijver en (woord uit) de titel van een artikel.
Tot slot wil ik onze e-mail nieuwsbrief bij u onder de aandacht brengen. In deze nieuwsbrief, die eens per maand verschijnt, leest u over de nieuwe boeken van onze uitgeverij, activiteiten in Het Brandpunt, mededelingen over de Toogdag, enzovoorts. Wanneer u een e-mail stuurt naar nieuwsbrief@zoeklicht.nl krijgt u de volgende nieuwsbrief halverwege december ook toegestuurd.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht