Image

Zonder klagen

Jef de Vriese • 98 - 2022 • Uitgave: 12

Klagen draagt geen goede vruchten. Wie in moeilijkheden ongeduldig is, reageert zijn frustratie af op de omgeving. Wij zuchten tegen anderen die het ook moeilijk hebben en helpen elkaar verder in de put. Wij zuchten tegen anderen die het minder moeilijk hebben en denken dat er niemand ons begrijpt. Wij zuchten tegen anderen die het ons moeilijk maken, zonder dat dit ook maar iets oplost.

Onze eigen bitterheid en negativiteit verspreidt zich als een kanker in onze relaties. Bovenop de ellende die de problemen van het leven veroorzaakt richten wij nog meer schade aan. Wij besmetten anderen met onze eigen innerlijke verdeeldheid. Wij spreken niet met elkaar in lofzangen en geestelijke liederen (Kolossenzen 3:16) en in plaats van elkaar te verdragen (Efeze 4:2) belasten wij elkaar. Het is niet het woord van God dat wij met elkaar delen, maar het venijn van de begeerte.  

Het is beter alles zonder morren of bedenkingen te doen, en als lichten te schijnen in een duistere wereld (Filippenzen 2:15). Ook ons werk zal aan het licht komen en getest worden. Doorstaat ons levenshuis de test? Is het hout en stro of edelgesteente met een echtheidscertificaat (2 Korinthe 5:10; 1 Korinthe 3:13-15; 2 Timotheüs 4:7-8)? Het oordeel over onze zonden hoeven wij niet te vrezen, want Christus is voor ons door dat oordeel gegaan (Romeinen 8:1, 31-34). Toch zal de Rechter ons leven beoordelen en is er een beloning voor ons weggelegd die afhangt van hoe wij hebben geleefd. Maak ernst, want de Rechter staat voor de deur.  

Jef De Vriese