Image

Abortus uit het strafrecht?

Artikel
24 mei 2023

Abortus uit het strafrecht?

De omroep BNN-Vara heeft, samen met het Humanistisch Verbond en het programma ‘Spuiten en slikken’, een burgerinitiatief opgezet met de titel ‘Abortus is geen misdaad’. Zij houden een pleidooi om abortus uit strafrecht te halen. Het zou vallen onder de ‘gewone, reguliere zorg’.

Het is een gotspe dat dit serieus naar voren wordt gebracht in het publieke domein. Het zogenaamde 'progressieve' deel van de natie is helemaal de weg kwijt als je het doden van ongeboren baby’s wil laten vallen onder ‘reguliere gezondheidszorg’.
Het is alleen daarom al goed om abortus in het wetboek van strafrecht te houden. Immers er moet een gerechtelijke, juridische grens worden getrokken ter bescherming van het ongeboren leven. Dat geeft ook hoogleraar Buijsen aan. Hij vertelt in het Nederlands Dagblad van 24 mei dat waarborgen in het strafrecht misbruik voorkomen. Ook vindt hij het niet meer dan normaal dat een samenleving grenzen stelt. Bovendien is binnen de bestaande wetgeving een abortus al niet meer strafbaar, zeker niet voor de vrouw die het aangaat. Het strafrecht gaat over misbruik en de strafbaarstelling van uitvoerders van abortussen wanneer de grenzen van de wet daarbij worden overtreden.

Gelukkig lijkt er geen meerderheid in de kamer te zijn voor dit onzalige idee. Dit is belangrijk, want een burgerinitiatief hoeft niet in de kamer behandeld te worden, maar GroenLinks heeft het plan dit initiatief om te zetten in een wetsvoorstel en het dan alsnog aan de kamer voor te leggen.

Update 25 mei: Vanwege het gebrek aan meerderheidssteun uit de kamer, zal het wetsvoorstel niet worden ingebracht.