Image

Modemerk Abprallen laat link zien tussen satanisme en LHBTI

Artikel
05 juni 2023

Het opkomende Abprallen is een activistisch modemerk, gesticht door trans man Erik James Carnell (geboren als vrouw), die zich identificeert als homoseksuele man. Deze zin toont in al zijn onbegrijpelijke ingewikkeldheid de waanzin van onze tijd. Maar goed, Abprallen. Het betekent ‘afketsen’ (Duits) en is gevestigd in Londen. Wat het voor ons interessant maakt is dat het merk laat zien hoe er een link ligt tussen satanisme en LHBTI. Lees maar mee.

Abprallen als modemerk
Abprallen maakt onder andere kleding, maar ook accessoires als buttons en speldjes. Vanwege de activistische inslag is de koopwaar erg confrontationeel van aard. Het zal u niet verbazen. Teksten als ‘You too could be a lesbian’ (jij kan ook een lesbiënne zijn) en ‘Burry cis feelings’ (begraaf cis gevoelens) zijn te vinden op de items die het merk aanbiedt, waarbij ‘cis’ het woord is dat gebruikt wordt voor reguliere hetero, blanke ‘standaardgevoelens’ (zo’n beetje het ergste wat er is, zeg maar). Deze teksten worden vergezeld van schedels, hoorntjes, geitenkoppen, grafstenen en dergelijke en worden weergegeven in pastelkleuren. Maar daar blijft het niet bij. Zo verkoopt het merk spullen met de tekst ‘Satan respects pronouns’ (satan respecteert pronouns). Een pronoun is het persoonlijke voornaamwoord (hij/zij/jullie/hen en nog veel meer) waarmee iemand wil worden aangesproken, ongeacht zijn of haar biologische geslacht. Bij dit product staat bij de productomschrijving: ‘satan houdt van je en respecteert je. Jij bent belangrijk en waardevol in deze wereld en je verdient om jezelf met liefde en respect te behandelen.’ Ook vinden we koopwaren met de tekst: ‘Astrology made me queer’ (astrologie maakte mij queer). Queer betekent dat iemand zich niet thuisvoelt binnen de hetero- en gendernormen en zogeheten 'hokjes' in twijfel trekt. Verder vinden we producten met de afbeelding van Baphomet, de afgod die in het satanisme wordt aanbeden. Daarbij lezen we: ‘satan is hoop, compassie, gelijkheid en liefde. Dus natuurlijk respecteert satan pronouns. Hij houdt van alle (LHBTI) mensen. Ik heb bij dit ontwerp gekozen voor Baphomet, omdat deze god zelf een mix is van genders, identiteiten, ideeën en bestaanswijzen. Ze wijzen stereotype beelden en verwachtingen af. Perfect.’


Profetische duiding en Bijbelse inzichten.
In dit soort schokkende teksten, worden we geconfronteerd met een manier van denken en redeneren die we steeds meer om ons heen zien. Het kleine modemerk is in die zin veelzeggend. Sterker, we kunnen deze teksten zelfs profetisch duiden. De leugens die de satan verspreidt in de bovengenoemde teksten passen immers precies in het Bijbelse plaatje. In Gods Woord wordt de duivel de vader van de leugen genoemd (Joh. 8:44) en steeds weer is hij een verdraaier van de waarheid daar waar hij een rol speelt in de Bijbelse verhalen (Gen. 3, Mt. 4 bijvoorbeeld). En dat zien we ook hier, wanneer satan door teksten en producten van Abprallen zegt: inderdaad, leef je leven zoals jij dat wilt. Wees zelf maar de maat van alle dingen. Ik ben tolerant. Ik ben verdraagzaam. Ik heb respect voor jou. Want jij bent het waard geliefde te zijn. Jij bent belangrijk. Ik houd van jou. 
Wat een valse leugen waarin mensen worden verleid tot zonde. De werkelijkheid wordt op z’n kop gezet. Want vergis je niet, satan is de mensenmoordenaar van den beginnen (Joh. 8: 44). Petrus waarschuwt ons al voor hem dat hij rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden (1 Petrus 5: 8). Dat is zijn ware aard. 
De mensen van de wereld geloven daar niet (meer) in. De duivel is een sprookjesfiguur in hun ogen. En toch lopen ze en masse achter de duivel aan. Steeds maar weer. De Bijbel waarschuwt ons ook hier al voor. In Openbaring en 2 Tessalonicenzen kunnen we lezen hoe de duivel in het einde van de tijd de hele wereld gaat mis- en verleiden om hem te volgen. De hoogste uiting hiervan is de antichrist, het beest en de mens der wetteloosheid. 

Teken van de tijd?
Hier zien we al iets van hoe dat zal gaan. Immers hoe groot is de stap nu nog naar de gedachte: en die christenen die geloven in de Bijbel zijn dus haatdragend en intolerant. Zij accepteren mensen niet en hebben géén respect voor jou. Wie is hier nou de slechterik? Wie is hier nou liefdeloos? De God van de Bijbel! Het moet ons niet verbazen wanneer het moment daar is dat deze godslasterlijke leugen in onze westerse maatschappijen wordt verkondigd als waarheid, met alle gevolgen van dien voor ons als gelovigen, voor onze kerken, voor de beschikbaarheid van de Bijbel en vooral voor de verspreiding van het evangelie en openheid van mensen voor dat evangelie.

Abprallen is (nog) klein als merk, maar aldus toch veelzeggend. Het zal u dan ook niet verbazen dat ze opkomend zijn en inmiddels worden verkocht over de hele wereld. De grote Amerikaanse winkelketen Target heeft het opgenomen in de collectie in de VS en in Nederland is het verkrijgbaar via webshops als Etsy.