Image

Bizarre conferentie 'Satancon' in Boston (VS)

Artikel
04 mei 2023

Bizar en toch ook weer niet...

In het weekend van 28, 29 en 30 april 2023 werd ‘Satancon’ gehouden, een conferentie georganiseerd door Amerikaanse ‘Church of satan’. Het evenement te Boston was compleet uitverkocht. Satanisten en duivelsaanbidders ontmoetten elkaar en voerden rituelen uit, deden aan magie en toverij en er werd een Bijbel verscheurd waarbij de menigte met gehoornde vingers ‘Hail satan’ (‘Heil satan’) riep.

Uiteraard kwam de pers erop af en interviewde de bezoekers. In deze interviews claimden satanisten dat zij onterecht een slechte naam zouden hebben. Zij aanbaden niet een letterlijke duivel – die volgens hen niet zou bestaan – maar zagen hem als symbool van een levensvisie waarbij de mens zijn eigen god is en daarom absoluut vrij om te doen wat hij wil. Sommigen beweerden dat ze opkwamen voor het universele mensenrecht om te leven naar je eigen verlangens en te kunnen doen waar jij gelukkig van wordt. Ook klonk veelvuldig dat zij staan voor de rechten van vrouwen (op abortus). Het ‘heil satan’ zou eigenlijk betekenen: ‘heil mezelf’.

Hieruit blijkt opnieuw dat de filosofie van het satanisme, meer en meer overeenkomt met de visie van de moderne samenleving op een goed leven. Immers ook die zegt: wees zelf je eigen god en doe wat jij wilt, wees wie jij wilt zijn. Inderdaad: heil mezelf!

"Wees je eigen god en doe wat je wilt"-- de levensvisie van de moderne mens

De satan wordt in de Bijbel ‘de vader van de leugen’ genoemd (Johannes 8: 44). Dit klopt wederom als een bus. Immers jezelf satanist noemen en dan ontkennen dat hij bestaat... hoe groot wil je de leugen hebben? Als je alleen gelooft in jezelf, waarom dan magie en rituelen? Waarom dan de haat tegen alles wat christelijk is en Jezus en zijn evangelie in het bijzonder? Er was een broeder die probeerde met bezoekers te praten over geloof. Als hij vroeg of hij met de persoon mocht bidden, weigerden ze dat vrijwel allemaal. Als je niet gelooft in hogere machten en satan een metafoor is, waarom? Uit ervaring weten we wat het satanisme teweeg kan brengen. Ik heb mensen bevrijd mogen zien worden, nadat ze in het satanisme verzeild waren geraakt. Het kwaad van de duivel en demonen is realiteit, maar God is machtiger en Jezus overwinnaar!

Wat het meest opvalt en schokt is de openlijkheid waarmee deze dingen bedreven worden. De tijden veranderen, ook hierin. Men ziet hier hoe ‘de mensenmoordenaar van het begin af’ (eveneens Johannes 8: 44), zijn invloed en aanwezigheid openlijk kenbaar maakt. Niemand lijkt er nog van op te kijken. Afgezien van enkele christenen die zich ertegen verweren en zich erover verbazen. Wij leven waarlijk in goddeloze en duistere tijden in het westen van de wereld.