Image

Britse christen krijgt baan niet vanwege geloofsovertuiging

Artikel
20 juli 2023

Felix Ngole, een broeder in de Heer en Brits staatsburger, stapt naar de rechter. Hij had een baan aangeboden gekregen als sociaal werker bij de NHS (Britse ziekenfonds) in de stad Leeds, maar deze werd ingetrokken omdat hij weigerde om homoseksualiteit 'te omarmen en te promoten’. 

Het is niet de eerste keer dat Ngole tegenover de autoriteiten staat. Tijdens zijn universitaire studie werd hij uit de studierichting voor sociaal werker gezet, omdat hij de Bijbel had geciteerd met betrekking tot homoseksualiteit op zijn Facebook. De rechtszaak die hij vervolgens aanspande, won hij. 
Hij was dan ook verbaasd toen hij bij zijn sollicitatie opnieuw tegen problemen aanliep. De sollicitatiecommissie die hem wilde aannemen, ontdekte de comments op Facebook, waarna ze hun aanbod introkken. Hij werd voor de keuze gesteld: omarm en promoot homoseksualiteit, of je krijgt de baan niet.
Ngole vroeg daarop een gesprek aan en legde uit dat hij niemand zou discrimineren. Hij hoefde het niet met de levensstijl van mensen eens te zijn om hen liefdevol te kunnen begeleiden. De lokale afdeling van de NHS echter wilde niet wijken en gaf hem de baan niet. 

Nu ligt de zaak dus opnieuw voor de rechter. Ngole zegt daarover dat hij staat voor rechtvaardigheid voor hemzelf, maar ook voor toekomstige generaties. ‘Als we niet opstaan, dan zullen mensen dit blijven doen. Dingen veranderen als het systeem verandert, maar het systeem verandert niet als niemand opstaat.’
De tegenpartij beroept zich voor de zaak op de zogenaamde ‘minority stress theory’ (minderheden stress-theorie). Deze theorie stelt dat een cliënt afkomstig uit een minderheid (zoals LHBTI) ongewild gestrest kan worden en potentieel schade kan ondervinden door de uitspraken van een sociaal werker. 

Opnieuw is dit een voorbeeld van hoe verdraagzaamheid blijft afnemen door de dwingende ideologie van de LHBTI-beweging waarin er plek moet zijn voor iedere afwijking of mening, maar niet voor behoudende gelovigen. Behoudend christen zijn heeft nu zelfs consequenties voor een werkplek. Let daarbij op dat dit niet speelt in Amerika, Canada of ergens anders ver weg, maar in Groot Brittanië, slechts een paar honderd kilometer van ons vandaan aan de andere kant van de Noordzee. Hoelang voordat we in Nederland de eerste van dit soort zaken kunnen verwachten? 

Bron: Fox News

Lees ook: