Image

Jeugd, singles, iedereen mist wat in de Kerk.

Opinie
16 mei 2023

Jeugd, singles, iedereen mist wat in de Kerk.

Op de site van het Nederlands Dagblad lees ik op 15 mei over een open brandbrief die Beam (de jongerenorganisatie van de EO) online heeft gezet. Zij vragen meer aandacht voor jongeren en hun leefwereld in de kerk. De dag erna lees ik in dezelfde krant een artikel over kerk en single zijn, waarin opnieuw naar voren komt dat kerken daar eveneens te weinig oog voor hebben.

Het doet me wat om dit te lezen. Enerzijds omdat ik het begrijp dat bepaalde groepen oproepen oog voor hen te hebben. Daar moeten kerken en geloofsgemeenschappen in dit land voor open staan en dat doen we soms te weinig. Daar mogen we best over nadenken en kritisch op reflecteren. De Kerk is immers niet alleen van ouderen, jongeren, gehuwden, gezinnen, alleengaanden, of wat dan ook. Wij zijn het gezin van God en het Lichaam van Christus waarin al Gods kinderen een plek mogen hebben en mogen samenkomen. Met elkaar rekening houden in het werk dat gedaan wordt, in de diensten, enz. is een uiting van de liefde van Christus. 

Waar ik wel moeite mee heb is de redenatie die ik in beide stukken terugvind. Het is namelijk wel heel erg veel dit argument: ik heb dit of dit nodig en de kerk biedt mij dat niet. Bied het mij!
Persoonlijk vind ik dat van weinig geestelijkheid getuigen, maar des te meer van de tijdgeest. Alles draait vandaag de dag immers om ons en om de vraag: wat jij eraan hebt? We zijn kritische consumenten en we gaan pas ergens heen, we sluiten ons pas ergens bij aan, als we er iets kunnen (uit)halen.
Maar wie vraagt zich nog af: wat wil God van mij? En hoe kan ik dat het beste invullen? Waar kan ik bijvoorbeeld het beste dienen met mijn gaven en talenten?  Typisch deze tijd om vanuit jezelf te redeneren. Ter illustratie een uitspraak van een van de geïnterviewde personen. Zij gaat helemaal niet meer naar de kerk. Waarom? Ik citeer: ‘Ik vind dat de kerk voor mij niet echt iets toevoegt.’ 

Mis ik zelf wel eens wat in de kerk? Ja. Als ik even nadenk kan ik zo een aantal zaken opnoemen die ik graag in de kerk zou willen zien. Maar is dat voor mij een reden om een andere kerk op te zoeken of helemaal niet meer te gaan? Nee. De overweging om naar een andere gemeente te gaan zou voor mij enkel moeten zijn: wordt Gods Woord nog naar recht en waarheid verkondigd? Met name als het aankomt op Jezus en het plan van God door Hem? En wordt dat ook (uit)geleefd, zodat ik daarin kan dienen? 
Jammer dat ik dat nou net nergens teruglees.

Roelof Ham