Image

Persoonsverheerlijking
als teken van de tijd

Opinie
22 augustus 2023

Persoonsverheerlijking is iets van alle tijden, maar zelden is het zo sterk geweest als nu. We verheerlijken mensen en geven ze de status van een afgod. Misschien had je daar nog nooit over nagedacht, maar ook dit is een teken van de tijd.

In Openbaring 13: 4 lezen we de volgende veelzeggende woorden over de persoon en het rijk van de antichrist:  ‘En zij (de mensheid) aanbaden de draak (de duivel), omdat hij aan het beest (de antichrist) macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: ‘Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?’
We lezen hier hoe de antichristelijke machten in de toekomst zullen worden aanbeden. Dat zal gebeuren in een vorm van een persoonsverheerlijking die de wereld nooit eerder heeft gezien. De mensen zullen in de persoon van de Antichrist en zijn rijk letterlijk de verlosser en messias herkennen (ook al is dit een complete leugen en misleiding).

Vandaag zat ik daar wat over na te denken. Ik vroeg me af hoe dit eruit zou zien?
Mijn gedachten gingen al snel naar de tijd waarin we nu leven. Als je wat ouder wordt en wat langer meedraait op deze planeet gaan je namelijk dingen opvallen. Dingen die vroeger anders waren. Een van de dingen die nu echt anders is dan jaren geleden is de steeds extremer wordende persoonsverheerlijking. Vroeger was dat niet, tenminste niet in die mate.
De opkomst van het internet en sociale media hebben hier iets mee te maken. Het heeft het allemaal extremer gemaakt. Zo werd je vroeger bewonderd om je uitzonderlijke talent of kunde. Tegenwoordig is dat niet eens meer nodig. Sinds realityseries de Kardashians zijn er mensen die beroemd zijn, omdat ze beroemd zijn. En dat is het. Ze hebben geen uitzonderlijke talenten of bekwaamheden, ze maken geen mooie kunst, kunnen niet uitzonderlijk goed sporten of noem maar op, ze zijn bekend omdat ze van bekend zijn hun werk hebben gemaakt. De influencers van deze tijd vallen ook in deze categorie. Zij verdienen hun geld met het aanprijzen van spullen en merken, omdat ze een grote aanhang hebben. Velen volgen en aanbidden hen. Daarom doet hun mening ertoe en worden ze serieus genomen of ze er nu ergens verstand hebben of niet. Zo zijn er influencers die afslankpillen aanprijzen waarvan artsen zeggen dat die niet zomaar gebruikt mogen worden, dat ze zelfs gevaarlijk kunnen zijn, maar daar wordt niet naar geluisterd, want beroemdheid geeft gewicht aan iets en dus kopen mensen het.

Op het christelijke erf is het al niet anders. In Nederland valt het nog mee, maar in een land als de VS heb je zelfs zogenaamde ‘celebrity pastors’: dominees en sprekers die stadions vol mensen trekken met hun toespraken, die megakerken leiden en vaak ook schathemeltje rijk zijn, door boeken en andere zaken die ze uitgeven en verkopen. Zij worden gevraagd in de grote talkshows en komen in de bladen. Zij zijn beroemdheden op hun eigen terrein. In hoeverre Jezus en God de Vader daarin nog de eer krijgen die hen toekomt, is vaak maar zeer de vraag.

En dat is de tijd waarin wij nu leven. Voor het internet was dit onvoorstelbaar geweest, maar nu kijkt niemand er meer van op. En dat maakt het voor mij daarom een echt teken van de tijd, ook in het licht van Openbaring 13: 4. Het is misschien een ongebruikelijk teken in onze kringen. Wij spreken eerder over het bestaan van de staat Israël, over de liefdeloosheid die toeneemt of over overheden die onze vrijheden beperken met vergaande wetgevingen, maar ook dit is er wel een. 
De mens aanbidt immers. Dat is wie we zijn. Daarvoor zijn we gemaakt, want ons diepste doel is om God te aanbidden met ons hele zijn. Maar als wij die God aan de kant schuiven, zal onze neiging om te aanbidden daarmee niet verdwijnen. In Bijbelse tijden zie je dat al. Wanneer het volk van God Hem aan de kant schoof, gingen ze iedere keer weer afgoden aanbidden. Wij denken dat wij dat stadium zogenaamd ontgroeit zijn; wij aanbidden immers geen afgodsbeelden. En toch blijven we aanbidden. Moderne mensen aanbidden andere mensen. Mensen die even gebroken, gevallen en onvolmaakt zijn als wij. Dit zijn onze afgoden. En daarin zit dus een voorbode voor wat gaat komen, want straks zal deze aanbidding samenkomen in de aanbidding van het kwaad zelf.
Helemaal niet meer zo onvoorstelbaar, als je het zo beziet. 

Roelof Ham