Image

Verregaande pro-choice ontwikkelingen rond abortus

Artikel
06 maart 2024

De afgelopen week waren er in de westerse wereld een aantal ontwikkelingen in de kwestie rond abortus, helaas niet ten goede. Dit maakt duidelijk dat waakzaamheid blijft geboden.

Frankrijk - abortus in de grondwet
Frankrijk is het eerste land ter wereld waar het recht op abortus in de grondwet is vastgelegd. Er was een speciale zitting van de volksvertegenwoordiging in Versailles belegd waar de wijziging met grote meerderheid van stemmen werd aangenomen: 780 voor en 82 tegen. Na de stemming barstte er een luid applaus uit dat lang aanhield. Op de Eiffeltoren werd in het Frans ‘mijn lichaam, mijn keuze’ geprojecteerd. De Fransen hebben hiertoe besloten om te voorkomen dat ‘reactionaire’, ‘fundamentalistische’ en ‘religieuze’ krachten ooit deze ‘verworvenheid’, dit ‘mensenrecht’ zouden terugdraaien. Het is indicatief voor waar de post-christelijke, westerse beschaving is aangeland. 

VS - Abortuspil bij de apotheek
In de VS is de strijd rondom abortus fel. Aan de ene kant is in de staat Alabama is vastgelegd dat ingevroren embryo’s ook als levende wezens moeten worden gezien. Aan de andere kant heeft de FDA (Food and Drugs Administration) de regels voor verstrekking van de abortuspil versoepeld. Waar de wetgeving van staten het toelaat kan deze nu door apotheken worden voorgeschreven. Er is daarom een rechtszaak daartegen aangespannen, maar twee grote ketens, CVS en Walgreens, wachten die niet af: ze beginnen nu al met het verstrekken. 
De abortuspil is in de VS de meestgebruikte methode voor zwangerschapsbeëindiging. Deze methode lijkt eenvoudig, maar is zeker niet zonder risico's en mogelijke complicaties. Er kunnen ernstige gezondheidsproblemen optreden bij zwangere vrouwen die deze pil nemen. 

Informatiegids zorgen om zwangerschapsafbreking
27 februari bood de vereniging 'Kies Leven' een informatiegids aan kamerleden aan over zwangerschapsafbreking. De vereniging maakt zich zorgen over de ontwikkeling die streeft naar een verdere normalisering van abortus. ‘Het moet laagdrempeliger… eenvoudiger… en het mag zeker geen negatieve gevolgen hebben. Elk ander geluid over abortus wordt tegengesproken of zelfs ontkend,' zo lezen we. 
De organisatie haalt het volgende voorbeeld aan:

‘Onlangs plaatste huisarts Sophie Brühl een artikel op LinkedIn over verschillende anticonceptiemethodes. Maria Grijpma schreef daaronder de volgende opmerking: “Ik heb jaren in een abortuskliniek gewerkt. Heb veel vrouwen liefdevol begeleid en door de angst en pijn heen gepraat. Een abortus is niet niks. Dat laat littekens na, later spelen spijt en schuld en schaamte ook vaak op. En dan heb ik het nog niet over de 'systemische blik' plus gevolgen: Je had (het begin) van een kindje, dat niet geboren is en wel een plek heeft in het familiesysteem. En: “ik weet wel dat er vele tranen vloeien, dat vrouwen soms na 30 jaar alsnog wroeging kunnen hebben, omdat ze de pijn destijds verborgen. De baarmoeder, zo'n gevoelig orgaan...voorkomen lijkt me echt veel beter dan normaliseren”. Een heel eerlijke reactie. Maar wat een commentaar van gynaecologen, huisartsen en pro-abortusactivisten, die hun uiterste best doen om de beweringen van Maria Grijpma te neutraliseren.’

Waakzaamheid blijft geboden
Dit alles geeft aan dat waakzaamheid geboden is. Dit geldt voor de hele westerse wereld, ook voor Nederland. Abortus is een van die vele ethische kwesties waarbij we zien hoe progressieven nooit tevreden zijn en het voor hen nooit genoeg is. Steeds weer moet uit ideologische overwegingen, de grens worden verlegd. Als christenen die staan voor de waarde van het leven, ook het ongeboren leven, moeten we blijven staan, ons uitspreken en steun bieden aan hen die zich teweer stellen.