Redactie

De redactie van Het Zoeklicht bestaat uit: 

Frits Boekhoff (hoofdredacteur a.i.)
Joël Oosterhagen (eindredacteur)
Martin Penning
Theo Niemeijer
Roy Kloet

De redactie gaat over de inhoud en koers van het blad. Zij stelt de onderwerpen vast voor themanummers en bespreekt binnengekomen brieven naar aanleiding van eerder geplaatste artikelen. De redactie komt maandelijks bij elkaar en houdt 1x per jaar een schrijversdag. 

Naast de redactie zijn er een aantal vaste schrijvers: Yme Horjus, Kees Noorlander, Els ter Welle, Paul Prijt, Oscar Lohuis, Wendy Born, Wim Zwitser, Armand Gimbrère, Corine Daane en Jef De Vriese.
Daarnaast zijn er diverse gastschrijvers die aan Het Zoeklicht meewerken, zoals Jacques Brunt, Bram Krol, Leander Janse, Jeep van der Schoot en vele anderen.

De schrijvers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Overname van artikelen mag alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever.