Redactie

De redactie van Het Zoeklicht bestaat uit: 

Frits Boekhoff (hoofdredacteur a.i.)
Joël Oosterhagen (eindredacteur)
Martin Penning
Theo Niemeijer
Bernard van Weeghel

De redactie gaat over de inhoud en koers van het blad. Zij stelt de onderwerpen vast voor themanummers en bespreekt binnengekomen brieven naar aanleiding van eerder geplaatste artikelen. De redactie komt maandelijks bij elkaar en houdt 1x per jaar een schrijversdag. 

Naast de redactie zijn er een aantal vaste schrijvers: Yme Horjus, Dirk van Genderen, Els ter Welle, Oscar Lohuis, Channa Tomassen, Henk van Blijderveen en Jef De Vriese.
Daarnaast zijn er diverse gastschrijvers die aan Het Zoeklicht meewerken, zoals Jacques Brunt, Bram Krol, Jeep van der Schoot en vele anderen.

De schrijvers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Overname van artikelen mag alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever.