2045.com - De 'Nieuwe Mens' komt er aan

Arno Lamm & Emile Vanbeckevoort • 90 - 2014 • Uitgave: 13
Wie het idee heeft dat alleen in de Bijbel wordt gesproken over de nieuwe mens zal zich in dit artikel verbazen over de mogelijkheden om daadwerkelijk al in onze generatie tot een technologisch 'nieuwe mens' te komen.
Google is bezig aan een project ('Calico'), waarmee men het verouderingsproces wil terugdraaien om uiteindelijk zelfs tot onsterfelijkheid te komen. Volgens een professor van Harvard zou dat de grootste gift zijn die Google aan de mensheid zou kunnen geven.


2045.com1 is een initiatief van experts op het gebied van robotica, kunstmatige organen en neurale aansturing. In de kern gaat het erom dat technologie zich zo exponentieel ontwikkelt, dat binnenkort vooral de mens zelf de rem wordt op de verdere ontwikkeling. De mens loopt eigenlijk in vergelijking met zijn omgeving achter en kan daardoor niet meer snel genoeg adequate beslissingen nemen en aansturen. Dat is op zich voor ons nu al herkenbaar. Als we niet oppassen gaat de menselijke beschaving ten onder als de mens zich niet radicaal aanpast en verbetert, zo is de gedachte. De beperkende biologische barrières moeten daarom geslecht worden, want de mens dreigt de zwakste schakel in het proces te worden.
2045.com heeft als doel om technologieën te ontwikkelen waardoor iedereen op termijn in staat is om zijn persoonlijkheid over te brengen naar een lichaam dat veel minder beperkt is dan ons huidige biologische lichaam. Als we daartoe in staat zijn, dan kan de mensheid een volgende stap zetten en uiteindelijk onsterfelijkheid bereiken. Misschien vindt u dit lachwekkend, maar de realiteit is dat sommige experts menen dat dit stadium al snel kan worden bereikt.

In 2013 vroeg een grote groep experts in een open brief de steun van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In het kort zien ze de volgende ontwikkelingen voor de mensheid:

2015-2020
Robots met een menselijk uiterlijk ('avatars') kunnen door menselijke gedachten worden aangestuurd. Dat is bijvoorbeeld zeer nuttig in gevaarlijke situaties. Naar verwachting heeft men rond 2018-2020 de hele technologische kaart van de werking van de hersenen in beeld gebracht.

2020-2025
Het wordt mogelijk om menselijke hersenen buiten het biologische lichaam functionerend te houden en te verbinden met een kunstmatig lichaam ('avatar'). Op deze manier kunnen mensen na een ongeluk of zelfs na het leven nog een kunstmatig lichaam aansturen. Men verwijst naar de mogelijkheden voor een verlamde om het gevoel van beweging terug te krijgen via een kunstmatig lichaam. Door opsomming van voordelen probeert men steun te krijgen van de publieke opinie.

2030-2035
Experts zijn nu in staat om een computermodel van de hersenen na te maken en om menselijk bewustzijn over te brengen naar kunstmatige hersenen. Tegen die tijd zal die kunstmatige drager met synthetische organen er geheel menselijk uit kunnen zien. De vooruitzichten voor de mensheid veranderen nu drastisch, want mensen zullen zelfs in staat zijn hun persoonlijkheid en bewustzijn over te brengen naar meerdere kunstmatige lichamen op meerdere plaatsen. We hoeven dan niet langer vast te zitten aan de beperking van één biologisch of kunstmatig lichaam. De mogelijkheden worden grenzeloos. Wij zullen in staat zijn om waar dan ook ter wereld aanwezig te zijn op het zelfde moment. Dat kan waarschijnlijk ook door holografie, waarbij het mogelijk is een driedimensionale bewegende afbeelding van een persoon te maken op een bepaalde plaats, zonder dat deze persoon fysiek aanwezig hoeft te zijn.

2045
De mensheid is compleet verlost van de beperkingen van het menselijk lichaam. We worden virtueel onsterfelijk en de menselijke beschaving zal eindelijk in staat zijn om het universum te onderzoeken en te bezoeken. Er is geen beperking meer aan het menselijke leven. Onze persoonlijkheid is buiten ons biologische lichaam opgeslagen. Ouderdom en ziekte zijn dan echt overwonnen. Dood was tot dan de grootste vijand maar zal dat niet langer meer zijn. Technologie staat ten dienste van dat ultieme doel.

Nieuwe mens
Naar verwachting zullen de kosten van een kunstmatig lichaam vergelijkbaar zijn met die van een auto. Mensen kunnen zich tegelijkertijd een groot en een klein lichaam aanschaffen of voor diverse varianten kiezen (waarschijnlijk afhankelijk van je portemonnee). Die 'nieuwe mens' zal een lichaam hebben dat beter functioneert dan het biologische lichaam, maar dat ook perfect is in vorm en verschijning en dat daarnaast geslachtsloos is. Deze 'mens' kan ook onder extreme omstandigheden leven, zoals hitte, gebrek aan zuurstof of radioactieve straling. De wereldwijde voedseltekorten vormen geen enkel probleem meer.
Het biologische lichaam is niet meer nodig, want na het gebruik ervan kan de 'nieuwe mens' opeenvolgend voortleven in kunstmatige lichamen. Deze ontwikkeling is overigens niet beperkt tot het fysieke. De nieuwe mens krijgt ook een hele set aan voorgeprogrammeerde waarden, inzichten en technologieën mee, waardoor hij in staat zal zijn een veel grotere toegevoegde waarde aan zijn omgeving te verlenen.
Volgens de experts kan deze versnellende ontwikkeling eigenlijk alleen nog worden tegengehouden door de publieke opinie en de huidige manier van denken. Zodra duidelijk wordt wat allemaal mogelijk is met deze technologie, zal de weerstand ertegen naar verwachting snel verdwijnen. Ethiek zal zich aanpassen aan technologie, zoals al eerder is gebleken.
Ook de Dalai Lama ondersteunt het 2045.com project en er is zelfs een Interfaith-group actief bij betrokken. Inmiddels hebben in 2012 en 2013 al congressen plaatsgevonden in Moskou en New York.2

Science fiction?
Futuroloog Ray Kurzweil 'profeteerde' al dat het rond het jaar 2040 mogelijk zal zijn om elk menselijk orgaan te vervangen door een kunstmatig orgaan en het zal niemand verbazen dat de 3D-printer daarbij een belangrijke rol zal spelen. Bovendien zullen we naar verluid de mogelijkheid krijgen om van ons menselijk geheugen een back-up te maken buiten ons lichaam. De nanotechnologie zal het bovendien mogelijk maken om minuscuul kleine nano-robotjes in onze bloedbaan te brengen, die vervolgens ons lichaam gezond houden, herstellen en de prestaties verhogen.
Klinkt dat vreemd? Misschien wel net zo vreemd als een opmerking in de jaren '80 van de vorige eeuw dat we 20 jaar later compleet afhankelijk zouden zijn van een wereldwijd aan elkaar verbonden internet. Op dit moment is het Amerikaanse leger al bezig met een avatar-project, waarbij menselijk ogende robots opdrachten kunnen uitvoeren door aansturing van menselijke gedachten. Op deze manier kunnen soldaten vanuit een studio in Amerika straks avatars aansturen in het Midden-Oosten, iets wat nu al gebeurd bij de inzet van drones, vliegtuigen zonder bemanning.
Zelfs voor de meest vooruitstrevende mensen kan de bovenstaande informatie nog schokkend zijn. De enorme technologische ontwikkelingen zullen nooit worden tegengehouden door ethische grenzen, zo leert de ervaring. Dat het geen verre toekomstmuziek is, blijkt wel uit de uitspraak van deze experts dat de eerste stappen in de komende 5 jaar gezet worden.

Gods tijd
Zonder God zal de mens telkens opnieuw proberen de toren van Babel te 'beklimmen' en in deze eeuw is het menselijk en technologisch gezien meer dan ooit mogelijk om dit te bereiken. Maar voor wie geïnteresseerd is of het daadwerkelijk zo ver zal komen, is het ook van belang om te ontdekken of God grenzen heeft gesteld. Grenzen aan de menselijke mogelijkheden, maar zeker ook aan Zijn Tijden. Als we de Bijbel grondig bestuderen, ontdekken we tijdslijnen die aan de aandachtige lezer een heel ander tijdsperspectief geven!

Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

1 www.2045.com
2 www.gf2045.com