80 Jaar Maranathakring in Den Haag

Jan Faber • 81 - 2005/06 • Uitgave: 17
80 Jaar Maranathakring in Den Haag

Op 17 oktober j.l. heeft de Maranathakring te Den Haag, haar 80-jarig bestaan gevierd. Dat betekent, dat ongeveer 1 jaar na het verschijnen van het eerste nummer van Het Zoeklicht, deze bijbelkring is begonnen. En nog wekelijks komen op maandagmiddag tientallen mensen uit allerlei kerken en kringen bij elkaar rondom de Bijbel. Broeder Wout Smit heeft al 28 jaar de leiding over deze samenkomsten, waarin diverse broeders voorgaan.
Vanaf ongeveer 1960 tot 1989 zijn er zelfs twee Maranathakringen geweest in Den Haag, niet omdat er onenigheid was, maar de maandagmiddagsamenkomst heette toen: 'Damesmaranathakring'. Op de woensdagavonden waren zowel mannen als vrouwen welkom.
Voor mijn trouwen heb ik zelf met mijn verloofde, zoals zij toen genoemd werd, van 1967 tot 1971 de woensdagavondkring mogen leiden. Doordat men zich Â’s avonds op straat niet meer veilig voelde, daalde het bezoekersaantal, wat aanleiding was om den avondsamenkomsten 1988 te stoppen.
Ik herinner mij de driedaagse conferenties, tweemaal per jaar in de jaren zestig, met br. Jacob Klein Haneveld uit Bodegraven en Theo Dikkes uit Leiden, waar tussen 200 en 300 mensen naar toe kwamen.
Komend uit een reformatorische kerk heb ik op de Maranathakring in Den Haag voor het eerst gehoord over Gods verbond met Zijn volk Israël, dat nog altijd van kracht was. Wat ging de Bijbel voor mij leven en wat werd de wereldgeschiedenis anders door Gods hand erin te mogen zien. Wat een toekomstperspectief kreeg ik te lezen in de Bijbel over de opname van de gemeente en alles wat er daarna zal volgen.
Ik kan zeggen dat de Maranathakring in Den Haag grote invloed heeft gehad op mijn inzicht in het profetische woord en ertoe heeft bijgedragen dat ik nu al vele tientallen jaren die Maranathaboodschap zelf mag doorgeven op heel veel verschillende plaatsen.
Helaas moet ik ook constateren dat de Maranathaprediking nog maar weinig wordt gehoord in kerkelijk en evangelisch Nederland. Vele keren heb ik de laatste jaren, na afloop van een dienst waarin ik het profetische woord mocht doorgeven, te horen gekregen dat men die boodschap zo lang had gemist vanaf de kansel.
Wat is er gebeurd met de boodschap van verwachting? Ik denk dat wij de afgelopen 10 jaar meer tekenen van de eindtijd hebben gezien dan onze vroegere Maranathapredikers voor mogelijk hadden gehouden.
Hoeveel samenkomsten waren er 30-50 jaar geleden waarin de wederkomst centraal stond? Hoeveel predikanten, niet alleen uit Vrije Evangelische of Baptistengemeenten, maar ook uit reformatorische kerken gingen voor op Maranathaconferenties?
De broeders van de Maranathabeweging van na de Tweede Wereldoorlog zouden het ons vandaag toeroepen: Wordt wakker, zie de tekenen van de naderende Heiland, waarom preken jullie er niet over? Het is niet alleen een taak van Het Zoeklicht te wijzen op de tekenen van de eindtijd. Het profetische woord staat in ieders Bijbel. De profetische verwachting is op een laag pitje gekomen of zijn de lampen al uit, net als bij de maagden uit Mattheüs 25?
Het belang om de juiste volgorde van de aanstaande gebeurtenissen te zien, geeft ons een juist verwachtingspatroon, maar moet ons ook aanzetten tot wakker worden en actie.
Wij leven nog steeds in de genadetijd en wij zien dat deze wereld wordt voorbereid op de komst van de antichrist. Spoedig zullen we oog in oog staan met onze Heiland.
Ik geloof niet dat de Maranathakring in Den Haag nog eens 80 jaar zal bestaan.
Wij gaan de samenkomst met onze Heer tegemoet. Bent u bij die samenkomst? Er is nog verzoening mogelijk door de Here Jezus Christus als Heiland te aanvaarden.
Gods beloften en profetisch Woord gaan in vervulling.
Maranatha!

Jan Faber