Aan de Paus: “Geef de kandelaar terug!”

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 26
Eind januari 2004 heeft Paus Johannes Paulus II een pittige brief gekregen van een Joodse organisatie met de naam ‘Getrouwen van de Tempelberg’. We geven u enkele citaten uit deze brief van de voorzitter, Gershon Salomon:

Mijnheer,
‘In de Naam van de God van Israël verzoeken wij u om de Joodse Tempelmenorah en andere Tempelvaten en -schatten onmiddellijk naar Jeruzalem te doen terugkeren, naar de spoedig te bouwen Tempel’.
Dan volgt een stuk geschiedenis vanaf het jaar 70, toen Titus de Tempel verwoestte tot reizigers naar het Vaticaan, die beweren die Tempelschatten daar te hebben gezien.
Gershon Salomon vervolgt:
‘Het is nu de tijd om die voorwerpen naar Israël te doen terugkeren. Israël is de meest opwindende vervulling van de profetieën en beloften van God voor de eindtijd. De climax van deze profetische tijd zal de spoedige herbouw van de Tempel zijn, zoals de profeten van Israël hebben voorzegd’. Daarna worden uitvoerig profetieën uit Zacharia (8:1-8) en Jesaja (49:14-21 en 54:4-8) aangehaald.
We citeren weer:
‘De herbouw van de Tempel door Israël en de komst van de Messias ben David naar de Tempel is het belangrijkste deel van de eindtijdprofetieën van de profeten van Israël……De verlossing van land en volk van Israël in deze tijd is voorwaarde en opening voor de verlossing van de wereld…..Dit is geen visie voor de verre toekomst, maar een duidelijk, actueel en praktisch plan van God voor de tijd waarin wij nu leven…..Ik stuur u deze brief in de Naam van de God van Israël en van het heelal, de God van onze voorvaders Abraham, Izak en Jakob……en zien uit naar uw antwoord op deze oproep van God….’.
Half februari was er nog geen antwoord of ontvangstbevestiging van het Vaticaan. Gershon Salomon roept nu alle gelovigen op om een brief naar de Paus te sturen, met zijn verzoek om de Tempelschatten terug te sturen naar Jeruzalem.

Jan van Barneveld