Aantal christenen in Jeruzalem neemt af

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 11
Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 is het aantal christenen dat in Jeruzalem woont drastisch afgenomen. Indertijd woonden er 31.000, wat betekende dat twintig procent van de Jeruzalemse bevolking christen was. Op dit moment zouden er nog 14.000 christenen in de stad wonen, wat overeenkomt met twee procent van de bevolking.
Dr. Amnon Ramon van het Jerusalem Institute for Israel Studies wijt deze ontwikkeling deels aan het feit dat Arabische christenen onder ‘druk’ van moslims zijn vertrokken en deels aan het feit dat Arabische moslims bezig zijn geweest met een ‘programma’ waarbij ze de door christenen achtergelaten plaatsen hebben ‘bezet’, meldt de website van Manna Vandaag. Volgens Ramon is de sterke daling in 1967 vrijwel tot stilstand gekomen, toen de hele stad onder Israëlisch bestuur kwam na de Zesdaagse Oorlog. Ook steden als Nazareth en Bethlehem hebben te maken met een sterke daling van het aantal christen.