Abortusboot: Tweede Kamerleden bewijzen gebrek aan kennis van zaken

• 79 - 2003/04 • Uitgave: 9
Nog voor de minister de kamervragen over de "abortusboot" heeft kunnen beantwoorden, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zijn instemming betuigd met de zogenaamde "abortusboot" die zo nodig abortus moest propageren in Polen. Hiermee is aangetoond dat leden in de Tweede Kamer onvoldoende op de hoogte zijn van het feit dat een ongeboren kind een medemens is en net als ieder ander recht heeft op bescherming van zijn leven volgens het antidiscriminatie artikel 1 van de Grondwet en de artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Educatief informatiepakket voor Tweede Kamerleden
Schreeuw om Leven zal aan de leden van de Tweede Kamer, van wie ongeveer de helft voor het eerst aangetreden is, voorlichting geven over de ontwikkeling van het leven, de bedreiging voor dat leven en de noodzaak tot bescherming van het leven. Daartoe wordt een educatief LEVEN informatiepakket voor de Kamerleden samengesteld dat in een aantal afleveringen wordt toegestuurd. Dit bestaant uit:
1. Informatie over het leven vanaf de conceptie tot de geboorte.
2. De problematiek waarin vele vrouwen komen na een abortus.
3. Hulpverlening bij zwangerschap en na een abortus.
4. Aanbevelingen op welke wijze abortus overbodig gemaakt kan worden.

Prioriteit evaluatie van de abortuswet
Schreeuw om Leven is ook van mening dat er grote prioriteit moet worden gegeven aan de evaluatie van de abortuswet. De Stichting roept op onderzoek te doen naar het postabortus syndroom waar zij in de hulpverlening keer op keer mee te maken heeft. De laatste hand wordt gelegd aan een publicatie met ervaringen van vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Het blijkt dat de postabortus problematiek veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen.

Geen abortusboot maar brede voorlichting en hulp
Drs. L.P. Dorenbos: "Als je al met een boot de zee op moet om je zin door te drijven, ga je te ver. We hebben geen behoefte aan varende, vliegende en rijdende abortusklinieken, maar aan een brede Europese bewustwording dat je nooit een zwangerschapsprobleem oplost door het doden van het kindje. De tijd zal komen dat we zullen terugkijken op de geschiedenis van Europa en ons verbaasd zullen afvragen hoe we het ooit in ons hoofd hebben kunnen halen om onze eigen kinderen notabene in de moederschoot te doden."

Noodzaak tot samenwerking Europese Pro Life organisaties nu uitbreiding van de EU komt
Drs. Dorenbos is voorzitter van de Stichting Schreeuw om Leven, bestuurslid van de International Right to Life Federation en medecoördinator van de Pro Life Conferentie in Budapest van 24-27 juli en het Derde Europese Pro Life Forum in Brussel in september 2004.
De abortusboot is volgens hem het bewijs dat er een actieve poging wordt gedaan om de Oost- Europese landen te bewerken om na de toetreding de nogal pro abortus lijn van de West-Europese landen door te voeren.
Website: www.schreeuwomleven.nl