Actief

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 21
De Toogdag is net achter de rug en over twee weken, op 29 oktober, is er al weer een studiedag. We hebben een aantal sprekers die weten waar ze het over hebben bij het thema ‘Europa en de islam’, namelijk Gert-Jan Segers (heeft jaren in Egypte gewoond), Hubert Luns (schrijver voor Profetisch Perspectief) en onze hoofdredacteur, Henk Schouten. Op pagina 20 vindt u hierover meer informatie. Een verslag van de Toogdag ontbreekt natuurlijk ook niet. Hoewel het geen vervanging is van er zelf bij zijn, kunt u zo toch iets van de inhoud en de sfeer van deze dag meekrijgen. De toespraken van de Jongerenavond en de Toogdag zijn overigens ook op cd en dvd te verkrijgen.
Tussen alle bedrijven door is er achter ons kantoor op het Brandpuntterrein een nieuw fietsenhok geplaatst. Dat is dubbele vooruitgang, want deze hut is niet alleen afsluitbaar, maar wordt een dezer dagen ook voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ondertussen wordt er ook druk gewerkt aan het jaarprogramma voor Het Brandpunt. We zitten niet stil.
U hoeft met dit nummer ook niet stil te zitten, want Johan Zijlstra moedigt u weer aan om de Bijbel te doorzoeken om uit te vinden over wie hij schrijft. Op de vorige opgave reageerden verrassend veel nieuwe inzenders. Doet u dit keer mee?
Tot slot wil ik nog één andere zaak aan u voorleggen. Wanneer u dit leest, wordt er al hard gewerkt aan het kerstnummer van Het Zoeklicht. Dit zal half december bij u als abonnee worden bezorgd, maar volgende maand hopen we al een groot aantal binnen te krijgen van de drukker. Deze kunnen dan worden uitgedeeld op kerstmarkten en bij evangelisatie-acties in aanloop naar Kerst. In de komende nummers krijgt u vast een voorproefje. Het thema: De belofte van Kerst.

Peter de Haan