Advent

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 19
De Here Jezus zal terugkomen. Helaas werd deze verwachting versmald tot de voorbereidingstijd voor het kerstfeest. Vandaag zijn de straten versierd met licht, kerstpoppen, engeltjes en meer van dat soort ongein. De voorbijganger weet niets meer van de geboorte van de Messias, laat staan dat hij nog iets weet van de hoop die ons beloofd is.

Nico ter Linden vond het nodig om een kinderbijbel te schrijven ‘de ezel en de koning’ en presteert het om daarin te vertellen dat de opstanding niet echt gebeurd is. Alle hoop en verwachting wordt mensen uit handen geslagen. Ik moest denken aan wat de Here Jezus zegt: ´Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee´.

Advent, we moeten nu en steeds verkondigen dat Jezus opgestaan is en terugkomen zal. Dat is ook de boodschap van Het Zoeklicht. Help ons die verkondigen.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht