Afhankelijk

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 20
Soms lopen de dingen niet zoals je verwacht had. Zo kan een kapotte server ervoor zorgen dat je bijna een week lang niets kunt doen aan de administratie en de voortgang van het blad. Gelukkig was alles net op tijd weer werkend om dit nummer weer tijdig bij u bezorgd te krijgen, met dank aan de flexibele instelling en hard werken van een aantal mensen achter de schermen. Wat zijn we toch vreselijk afhankelijk geworden van de techniek. Hoewel, als het werkt is het ook een zegen en scheelt het veel tijd.
Zo biedt het internet ons ook veel voordelen. Om Het Zoeklicht daar nog beter te kunnen presenteren, hebben we op de Toogdag onze vernieuwde websites gelanceerd. Zo zijn er nieuwe sites gemaakt voor het Jongerenwerk en voor de boekwinkel. Meer hierover kunt u lezen op pagina 7. Een verslag van de Toogdag kunt u in het volgende Zoeklicht verwachten, natuurlijk met foto’s.
Over de inhoud van dit nummer valt ook genoeg te zeggen. Zo wordt er geschreven over verschillende aspecten van het leven als christen. Feike ter Velde heeft het over ‘de vreze des Heren’, iets dat veel christenen zijn kwijtgeraakt. Ds. Oscar Lohuis benoemt de noodzaak van stille tijd. Tijd om stil te worden voor God, de Bijbel te lezen en te bidden. Jef De Vriese stelt dat liefde, kracht en bezonnenheid niet zonder elkaar kunnen wanneer we willen leven naar het beeld van Christus.
Wilco Sliedrecht benoemt de verantwoordelijkheid van dominees en voorgangers hierin. Je kunt jarenlang om de moeilijke teksten heen preken. Aan in slaap gesuste gemeenten heeft de duivel geen partij, stelt hij. We moeten juist de Here ‘abad’, dienen en gehoorzamen, aldus Gieneke van Veen. Alleen dat biedt ware blijdschap. Dient de Here met vreugde!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht