Afhankelijk?

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 26
Voor christenen komt het er niet alleen op aan dat ze leven wat ze preken. De hoofdzaak is dat hun innerlijk inzicht gevoed wordt door een zuivere bron. ‘Geen woorden maar daden’ is onvoldoende als slogan voor het geestelijk leven. Woorden komen immers uit het hart (Matt. 15:18-20). De daden weerspiegelen wat bij een mens van binnen leeft. Als het goed zit, is dat innerlijke geïnspireerd door een nederige wandel met God. Alleen dagelijkse gebedsafhankelijkheid van Hem produceert levend geloof. Alleen van Hem komt levenswijsheid met zichtbare vrucht in handel en wandel.
Gebed is bij uitstek een afhankelijkheidsverklaring. Wie onafhankelijk van God opereert, bidt niet. Hij ploegt zichzelf door de woeste aarde van het leven. Hij vloekt wanneer een steen het ploegmes beschadigt. Hij sleurt de ploeg in eigen kracht door de modder. Het liefst van al wil hij geen strijd, geen zorgen, geen harde arbeid. "Waar is God?", vraagt hij zich af. Al lijkt hij gelovig, zijn leven is één pijnlijke kramp. Wie attent toekijkt kan de symptomen van zijn probleem onderscheiden: hard werken zonder rust, controle uitoefenen, onverdraagzaamheid, aanzien opbouwen, heimelijk toegevingen aan een niet te stillen begeerte. Al deze dingen verdoven de pijn, maar nadien is het verdriet enkel groter.

drs. Jef De Vriese