Afscheid broeder Joop Schotanus

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 8
Broeder Joop Schotanus heeft te kennen gegeven dat hij, mede vanwege zijn leeftijd, niet meer tot de vaste kring van de Zoeklicht redacteuren behoeft te behoren. Wij als redactie en u als lezer zijn broeder Schotanus veel dank verschuldigd.
Hij maakte geruime tijd deel uit van de redactie, maar ook na zijn terugtreding daaruit, bleef hij volop bij Het Zoeklicht betrokken. Zijn artikelen waren altijd bevlogen, soms een tikje prikkelend en zetten aan tot denken. Zijn betrokkenheid bij het zendingswerk kwam in menig artikel naar voren.
Hij had kennis van de kerkelijke kaart van Nederland, maar schreef graag voor de breedte van die kerk, waarbij de wandel in het geloof een geliefd uitgangspunt was. Broeder Schotanus hoopt in de toekomst af en toe nog eens te schrijven. Het is goed te weten dat hij de pen nog niet helemaal laat opdrogen.
We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen, waarbij we hopen dat beiden nog een tijdje mogen genieten van kinderen, kleinkinderen en het leven dat ze van God hebben gekregen.

Ds. Henk Schouten
Hoofdredacteur a.i.