Allen tegen ÉÉN

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
Onoplosbaar?
De ogen van heel de wereld zijn op Gaza gericht. De situatie is buitengewoon spannend en zeer gespannen. Palestijnen en moslim Arabieren verwachten een grote overwinning. Een Arabisch lid van de Israëlische Knesset, Ayoob Kara, waarschuwt dat de terugtrekking uit Gaza een ‘overwinning voor het terrorisme’ betekent. Inderdaad zien Palestijnen het ontruimingsplan van Sharon als een grote stap naar hun doel: Heel Israël moet een moslimstaat, Palestina, worden. Er zijn veel vragen rondom Sharon’s plan. Gaat Gaza de rol van Damascus als terroristenhoofdplaats overnemen? Syrië reageerde enthousiast op Machmoed Abbas’ aanbod, hoofdkwartieren van terroristenorganisaties uit Damascus naar het ‘bevrijde Gaza’ te verplaatsen. Zal het terrorisme, zoals voorspeld wordt, toenemen als Israël zich terugtrekt? Gaat Amerika de druk op Israël sterker opvoeren om, volgens het ‘routeplan’, zo snel mogelijk een ‘jodenvrije’ Palestijnse staat in Gods land te vestigen? Wat gaat er in Israël gebeuren? De vrees voor een burgeroorlog klinkt luid en duidelijk in de Israëlische pers. Reservegeneraals Danny Yatom en Danny Rothschild waarschuwen voor een staatsgreep door het Israëlische leger. Maar er is nauwelijks een alternatief voor Sharon, die onder zware druk staat. Er circuleert een plan de gebieden te annexeren en Palestijnen die niet in vrede met Israël willen leven het land uit te zetten. De wereld verzet zich fel tegen dit plan. Zelfs Arabische landen willen die gewelddadige, verwilderde terroristen niet binnen hun grenzen hebben. De wereld roept bij voorbaat al: ‘etnische zuivering’, terwijl dezelfde wereld de Joodse ‘etnische zuivering’ van Gaza toejuicht. Bovendien hebben de moslim Arabieren en in hun kielzog bijna heel de wereld, die terroristen nodig voor hun plan, de wereld van Joden te zuiveren. Het is voor Israël ‘Allen tegen één’. Overdreven?
Denk eens aan het onrustbarende, explosief toenemende antisemitisme! Immers de wereld is ervan overtuigd dat de Joden de schuld zijn van alle problemen. De V.N. heeft onlangs een rapport gepubliceerd onder de titel: ‘Arab Human Development’ (Ontwikkeling van mensen in Arabische landen). Het ontbreken van economische ontwikkeling en politieke vrijheden in Arabische landen is, volgens dat V.N.-rapport, de schuld van Israël en de Amerikaanse steun aan Israël. Het kan alleen maar op een catastrofe uitlopen. De vraag is niet of de HERE, de God van Israël, gaat ingrijpen, maar hoe en wanneer Hij ingrijpt!

Merkwaardige zaken
Het is opvallend hoe de hele wereld, helaas inclusief de VS, duidelijk tegen Gods plannen en voornemens ingaat. Een enkel voorbeeld:

• God heeft het ‘hele land Kanaän’ onder ede aan Abraham en zijn zaad ‘tot een altoosdurende bezitting’ beloofd (Genesis 17:8). De hele wereld wil de Joden uit Judea, Samaria en Gaza verjagen en er een vijandige moslimstaat van maken.
• In 1948 is de HERE begonnen met het ‘weer oprichten van de vervallen hut van David’ (Handelingen 15:16). Toen werd Israël weer opgericht als politieke eenheid. De wereld spreekt steeds meer over Israël als gevaar voor de wereldvrede en in EU-kringen mompelt men over het ontmantelen van de Joodse staat.
• In 1967 heeft de HERE Jeruzalem bevrijd en Hij bouwt de muren van Jeruzalem (Psalm 51:20 en 147:2). De plannen voor 3500 woningen tussen Jeruzalem en Maaleh Adunim (Oost Jeruzalem), horen bij die bouw. De wereld, onder leiding van de VS, verzet zich fel tegen de voornemens van de Almachtige.
• De God van Israël zegt: ‘Op mijn heilige berg, op de hoge berg Israëls, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis Israëls in zijn geheel Mij in het land dienen’ (Ezechiël 20:40). De Here Jezus wil op die ‘heilige berg’ een bedehuis voor alle volken’ zien (Jesaja 56:7 en Mattheüs 21:13). De Islam en in het kielzog de wereld, verbiedt Joden en Christenen Hem te aanbidden op die ‘heilige berg’.
• God zegt: 'Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde’ (Jeremia 31:3). De wereld haat de Joden.

Het is werkelijk ‘Allen tegen ÉÉN’. Dwars door alle tegenstand heen gaat God door met zijn plan. Tegelijk brengen Gods tegenstanders oordeel over zich. En wij, wij steunen Gods volk op weg naar Zijn rust, door onze gebeden en liefde.

Jan van Barneveld