Allerlei - jrg. 78-01

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
De Bijbel
Emeritus predikant en oud-programmadirecteur van de NCRV, Coen Boerma, schrijft een commentaar op de komende nieuwe bijbelvertaling in dagblad Trouw. Die nieuwe vertaling heeft, volgens de vertalers, tot doel de bijbeltekst dichter bij de lezer te brengen. Voor Coen Boerma schuilt er het gevaar in dat bijbellezers hierdoor fundamentalisten worden. Gemakshalve vergelijkt hij de bijbellezer met een moslim, die teksten uit de Koran letterlijk neemt en daardoor fundamentalist wordt. Hij zet zich af tegen hen die de Bijbel letterlijk nemen, "van kaft tot kaft" voor de waarheid houden. Wat kwetsend dat een bijbellezer hier op één lijn wordt gezet met een mosÍim, kennelijk met als doel: verzet tegen gewone christenen, die willen leven bij de heilige Schrift. En dat van een christelijke theoloog.


Vrije seks
In Engeland is er een alarmerende toename van geslachtsziekten. De regering wil een nieuwe voorlichtingscampagagne starten. Eerdere campagnes van de overheid hebben peen enkel resultaat laten zien, maar hebben eerder het tegendeel bewerkt: jongeren leerden ervan dat het heel normaal was om seks te hebben wanneer, waar en met wie je wilt, als je maar aan de veiligheid denkt. De beelden daarbij werden steeds obscener. Er is een grote stijging van abortus onder heel jonge meisjes. “Jongeren zijn zich in het geheel niet bewust van de gevaren van vrije seks. Ze denken dat de medische wetenschap mogelijke problemen wel voor ze zal oplossen. Immers, dat leren ze op school”, schreef een commentator in de Daily Telegraph van 2ó februari jl.

Politie Azerbeidzjan verstoort kerkdienst
Gyanja - In de voormalige Sovjetrepubliek Azerbeidzjan heeft de politie eind februari jl. een kerkdienst van de Zevende-Dags Adventisten verstoord. De gemeente is verboden om nog samen te komen zolang zij niet officieel geregistreerd staat. Het is slechts één van de vele incidenten tegen christenen in Azerbeidzjan, die de laatste tijd door Keslon News Service gemeld worden.

Soedan bestookt voedselpunt van VN
In het zuiden van Soedan, bij het dorp Bieh, zijn eind Februari minstens 17 mensen gedood, toen een voedseldistributiepunt van de Verenigde Naties werd aangevallen. Helikopters van het Soedanese regeringsleger vuurden vijf raketten af op een grote groep mensen die in de rij stonden voor voedsel. Twee weken eerder kwamen bij een soort gelijke aanval twee kinderen om het leven. In reactie op jongste aanval hebben de Verenigde Staten al hun betrekkingen met het islamitische bewind in Khartoem verbroken. Veel Amerikanen willen dat president Bush harde sancties afkondigt tegen Soedan. Zo zou hij buitenlandse bedrijven die investeren in de Soedanese oliesector moeten weren van de Amerikaanse effectenbeurzen.
Khartoem verdient ongeveer 500 miljoen dollar per jaar aan de olie-uitvoer.