Allerlei - jrg. 78-02

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
Twee vrienden op wereldreis
Twee vrienden maakten een wereldreis. Ergens in een woestijngebied kregen ze een behoorlijke ruzie. De één sloeg woedend de ander in het gezicht. Dat deed erg veel pijn, zo'n slag in het gezicht van je beste vriend. Maar hij zweeg. Een uur later schreef hij zwijgend in het zand: "Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht" en zei verder niets.
Tegen het einde van de middag bereikten ze zwijgend een oase waarin ze besloten te baden. Er ontstond plotseling een gevaarlijke situatie door een onverwachte diepte. De vriend, die een klap in zijn gezicht had gehad, verdronk bijna, maar werd door de ander ternauwernood gered. Nadat hij op adem was gekomen en ze wat gegeten hadden kerfde de vriend, die gered was van een zekere verdrinkingsdood, in een rots: "Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven".
Het bleef nog enige tijd stil tussen de twee. Toen vroeg de vriend, die zijn beste vriend had geslagen maar later had gered: "Waarom schreef je in het zand dat ik je sloeg en kerfde je in het steen dat ik je heb gered?" Hij zei: "Als iemand je pijn doet moeten we de herinnering in het zand schrijven. De wind van vergeving blaast de pijnlijke herinnering dan weg. Maar doet iemand iets goeds voor ons, dan moeten we het in steen graveren, waar het nooit wordt uitgewist".

Nieuwe wetten in Frankrijk lijken de geloofsvrijheid voor niet Roomskatholieken kerken en gemeenschappen binnenkort aan banden te willen leggen.
Vrije evangelische kringen komen als sekten in het verdachten-bankje terecht. Een evangelische voorganger in Parijs, Vince Easterman, denkt dat deze wetgeving model staat voor de rest van het verenigd Europa dat steeds meer een anti-religieuze houding vertoont. Protestanten, evangelischen, charismatischen en baptisten worden onder de loep genomen. Joël Thorton van het Europese Centrum voor Recht en Wet zei hierover: "Men is bezig met de voltooiing van de Franse Revolutie, het uitroeien van de religie en het scheppen van een puur wereldse samenleving." Men vreest dat evangelisatie straks gezien wordt als een criminele daad.
Bron: CBNNews

China
Gewelddadig optreden tegen leden van niet-geregistreerde christelijke gemeenten in China neemt hand over hand toe en gaat uit van de centrale Chinese overheid. Deze conclusie wordt getrokken uit de publicatie van zeven geheime regeringsdocumenten, welke een hoge ambtenaar van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid heeft doorgespeeld naar het Comité voor Onderzoek naar Godsdienstvervolging in China. De ambtenaar heeft ontslag genomen en is ondergedoken. Het comité heeft meer geheime documenten ontvangen, en op 17 februari 2002 zijn deze gepubliceerd met hulp van Open Doors, Compass Direct, Jubilee Campaign en The Voice of the Martyrs. Zij zijn aan president Bush aangeboden vóór zijn reis naar China. In Nederland hebben de SGP en de ChristenUnie vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
De geheime documenten instrueren de lagere overheden tot het opzetten van geheime diensten of tot versterking van geheime diensten om sekten en hun leiders te controleren. Sommige 'sekten' worden met name genoemd, maar in feite is elke niet-geregistreerde beweging een sekte, die met kracht bestreden moet worden. Dus 'onschuldige' huiskerkgroeperingen vallen daar ook onder.
Open Doors