Allerlei - jrg. 78-04

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
Golda Meïr
President Anwar Sadat van Egypte leerde zijn kleinkinderen, toen die met verhalen van school kwamen over de Palestijnen, dat het allemaal veroorzaakt werd door dat lelijke ouwe wilt. Hij doelde op de toenmalige premier Golda Méir van Israël. Toen Sadat enige jaren later een bezoek aan Israël bracht om tot vrede te komen, haalde Golda Meïr tijdens het diner in Jeruzalem haar tas boven de tafel, nam er een aantal pakjes uit en overhandigde die aan Anwar Sadat. "Dit is voor uw kleinkinderen. Zegt u maar tegen ze: Van dat lelijke ouwe wijf in Jeruzalem".


Islam en de samenleving
"Worden de koran en de moskee gezien _ als publiekrechtelijke of normen- en waardenscheppende instituten, dan impliceert dit een geraffineerde voorbereiding van een staatsgreep tegen onze burgerlijke samenleving". "Yitzak Rabin gaf de Palestijnen hoop en grond, maar zij hebben onder leiding van de politieke Islam — met hulp van Iran en de internationale jihad — gruwelijke zelfmoordaanslagen gepleegd op gewone burgers van Israël. In werkelijkheid streven deze Palestijnen niet naar een zelfstandig Palestina, maar naar de triomf van de politieke Allah op het in hun ogen verderfelijke Europa en de rechtsstaat".

"Leest men de koran als een grondwet dan zal men een bron van fundamentele ongelijkheid, onvrijheid, angst, aanzet tot moord en de jihad aantreffen".

Aldus Afshin Ellian, rechtsgeleerde aan de Amsterdamse Universiteit, in NRC Handelsblad van 27 april 2002.


George W. Bush tegen klonen
In een krachtig betoog keerde George Bush, president van de Verenigde Staten, zich onlangs tegen het klonen van mensen. "Als we menselijk leven trachten te verbeteren", zei hij, "moeten we in de eerste plaats de menselijke waardigheid hoog houden. Vooruitgang in biologische kennis mag niet ten koste gaan van het geweten. Als we zoeken naar wat mogelijk is, moeten we tegelijkertijd zoeken naar wat juist is. We moeten daarbij nooit vergeten dat zelfs de meest nobele doelen nooit de middelen daartoe kunnen rechtvaardigen". Zo kwam hij bij het hart van de zaak: "Het leven is geschapen, het is geen handelsartikel. Onze kinderen zijn ons gegeven, om ze lief te hebben en te beschermen, geen producten die we zouden kunnen ontwerpen en fabriceren". Bush sprak erover hoe het klonen van mensen het menselijk leven zelf tot een goedkoop product zou maken, net zoals dat met abortus is gebeurd. Het toestaan van klonen zou leiden tot een maatschappij "waarin mensen opgroeien die dienen als reserveonderdelen en kinderen worden tot handelsartikelen, en dat is niet acceptabel".

Het commentaar van Charles Colson luidde dat, hoewel de president geen theoloog is, hij hier theologie bood voor de grote massa en dat hij een lijn in het zand heeft getrokken en gezegd: "Buiten deze lijn zullen wij ons niet begeven."


Kinderen
James C. Dobson, een Amerikaanse predikant, schrijver en radiospreker, waarschuwt ouders van kinderen, dat men in het onderwijs op openbare scholen al dertien jaar lang beweert, dat homoseksueel gedrag normaal is en volledig is geaccepteerd in de maatschappij van de Verenigde Staten. Bovendien zijn er in en bij openbare scholen klinieken werkzaam, die kinderen vanaf 12 jaar voorlicht over voorbehoedsmiddelen, helpt bij abortus, hulp biedt bij drugs- en alcoholmisbruik, zonder dat de ouders hierover ook maar iets te weten komen.