Allerlei - jrg. 78-05

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
Seks moet
In Duitsland is een nieuw blad verschenen van de internationale organisatie "Ware liefde Wacht". Het eerste nummer verscheen in een oplage van 25.000 exemplaren. Op de internetsite van de organisatie -www.wahreliebewartet.de - blijkt ook grote belangstelling. Meer dan 70.000 bezoekers sinds de start ervan half februari. Bij veel jonge mensen blijkt het verlangen naar een heldere boodschap: Seks is niet verplicht. De druk van de omgeving op jonge mensen dat seks moèt - vooral in de media - is een ziekelijke uiting in onze samenleving. De Duitse leider van "Ware Liefde Wacht", Michael Muller zegt: "We willen onderstrepen dat seksualiteit mooi is en ook mooi blijft, mits beleefd binnen de grenzen van het huwelijk". Hij roept predikanten en voorgangers op zich op dit punt duidelijker uit te spreken in de verkondiging.
Bron: CFT

Schepping of evolutie
De Duitse wetenschapper, professor Werner Gitt, de voormalige directeur van het Federale Instituut voor Natuurwetenschappen en Technologie in Brunswick, heeft er geen enkel probleem mee te geloven dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen. "De complexiteit van de wereld is zo groot, dat men wel moet veronderstellen dat er een intelligente Schepper is. Dat `'+ kan alleen de scheppende God van de Bijbel zijn", zo zei hij desgevraagd. Geconfronteerd met het feit dat veruit de meeste wetenschappers de evolutietheorie aanhangen voegde prof. Gitt eraan toe: "Waarheid kan niet gevonden worden door besluiten van een meerderheid. Waarheid is waarheid, wat de meerderheid er ook van vindt".
Bron: CFT

Overgewicht
In Amerika zijn de kosten om af te vallen vanaf nu aftrekbaar. De Amerikaanse belastingdienst heeft overgewicht (obesitas) als ziekte bestempeld en daarom zijn de kosten medisch en dus aftrekbaar. De verzekeraars kunnen nu programma's aanbieden om af te vallen. Voorheen was dit alleen mogelijk wanneer overgewicht als symptoom van een andere aandoening moest worden bestreden. De Amerikaanse overheid ziet overgewicht nu dus als een nationaal probleem. In Amerika zijn er ongeveer 97 miljoen mensen met overgewicht. Bovendien sterven er ieder jaar 300.000 mensen onnodig aan de gevolgen van obesitas. In Nederland zijn de vergoedingen voor de kosten om af te vallen nog niet aan de orde van de dag. Minister Borst schenkt wel steeds meer aandacht aan obesitas.
Bron: Dagblad van het Noorden