Allerlei - jrg. 78-06

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 16
Israëls grondgebied

Alle moslimlanden rond Israël bestrijden de joodse natie vanwege het hebben van een eigen land in het Midden-Oosten. Wie echter de oppervlaktecijfers ziet van de verschillende landen zal spoedig tot de slotsom komen dat de joodse natie wel heel erg klein is ten opzichte, van haar buren. Dit zijn de cijfers:
Egypte 1.001.449 km2
Jordanië 97.740 km2
Syrië 185.180 km2
Libanon 10.400 km2
Irak 434.924 km2
Saoedie-Arabië 2.149.960 km2
Iran 1.648.000 km2
Totaal 5.527.653 km2

dus ruim 5,5 miljoen km2 Arabisch grondgebied

Israël 20.770 km2 - Dat is 0,38 procent!


Evangelischen in Ethiopië onder vuur

Ethiopië - Sinds april 2002 zitten in de noordelijke stad Maychew twee evangelische kerkelijke leiders gevangen. Aan de arrestatie zijn twee dagen van gewelddadige rellen vooraf gegaan. De rellen waren het gevolg van een preek van een orthodoxe priester, die eiste dat alle evangelische christenen uit de stad verbannen zouden worden. Een menigte orthodoxen bestormde onder aanvoering van de priester de vijf evangelische kerken, evenals de woningen van twee voorgangers. Bij een poging van de politie om de menigte tot bedaren te brengen, werden schoten in de lucht afgevuurd. Hierbij werd een orthodox kerklid door een afzwaaier getroffen en gedood. De orthodoxen beschuldigen voorganger Kiros Meles nu van moord. Om de gemoederen te bedaren heeft de politie Meles toen maar gearresteerd, en twee weken later een andere evangelische leider, Abebayeh Desalegn. Zij zitten nog steeds vast.
Bron: Open Doors


Pakistan kan christenen niet beschermen

Karachi - Pakistaanse christenen waren al langer doelwit van moslimterreur. Sinds een jaar zijn buitenlandse (vooral Amerikaanse) christenen een belangrijk doelwit geworden. Sinds "11 september" zijn in Pakistan al negen bloedige aanslagen gepleegd op christelijke kerken, ziekenhuizen en scholen. Na de aanslag op een christelijk ziekenhuis in Taxila heeft de Pakistaanse regering christelijke instituten de raad gegeven om hun gebouwen met zandzakken te barricaderen en een gewapende wacht te huren, of zelf wapens aan te schaffen. De christenen in Pakistan leven in grote angst. Sommige zendingswerkers hebben Pakistan al verlaten. En dat is precies de bedoeling van de terroristen.
Bron: Open Doors


Irak

Irak heeft zijn wapenprogramma de laatste jaren krachtig voortgezet in weerwil van VN-sancties en resoluties, zegt de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Bagdad beschikt over chemische en biologische wapens, als ook over lange afstandsraketten. Binnen korte tijd kan men ook over nucleaire wapens beschikken.


De val van Arafat

Als de Irakese leider Saddam Hoessein is verjaagd door de Amerikanen zal ook de Palestijnse leider Yasser Arafat verdwijnen uit zijn positie. Dit zegt de Iraëlische generaal-majoor Amos Gilad. "Een oorlog tegen Irak zal gevolgen hebben voor het hele Midden-Oosten, inclusief Arafats einde. Als Saddam valt zal dit een aardbeving voor de hele regio zijn", zegt generaal Gilad. De Iraakse leider is een belangrijke ondersteuning voor Arafat en de Palestijnen. Voor Arafat is Hoessein een groot inspirator, wiens kant hij koos gedurende de Golfoorlog van 1992. "Bovendien is Arafats macht in verval wegens de economische, sociale en politieke verslechtering in de Palestijnse gebieden. Dit zal bij een oorlog tegen Irak alleen maar erger worden", stelt de Israëlische generaal.