Allerlei - jrg. 78-06/07

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Evolutietheorie maar wist je dat?
De meeste wetenschappers zeggen achter de evolutietheorie te staan. Ze weten echter tegelijkertijd dat er weinig of geen goede wetenschappelijke gronden zijn waarop deze opvatting kan steunen. Steeds weer wijzen de feiten in de natuur en de kosmos in de richting van een schepping en een wereldomvattende zondvloed.

Hoe groot is de kans dat het leven 'vanzelf is ontstaan? Net zo groot als dat je bij een hele groot hoop stenen wacht op het vanzelf ontstaan van een paleis.

Wist je dat:
- er informatie wordt uitgewisseld in een levende cel. Er is een ingebouwde 'zender' en een 'ontvanger'. Als je die informatie zou opschrijven heb je ongeveer 1000 boeken van 500 bladzijden elk nodig. Zó ingewikkeld is de natuur.
Leg al die letters op een hoop, ga eraan schudden, verhit ze en jaag er een hoog voltage stroom, bliksem, doorheen en al die letters zullen zich zo maar aaneen voegen tot de logica van de levende cel. Wie gelooft nu zoiets? Inderdaad, iemand die in de evolutietheorie gelooft.
Elke weldenkend mens kan niet anders dan concluderen dat die complexe informatie van de levende cel, informatie is die van buitenaf komt. Inderdaad: een Schepper.

- dat steeds meer evolutionisten nu wel toegeven dat er geen 'tussenvormen' van de afzonderlijke planten en dieren zijn gevonden. Niet één, en dat ze nu ook wel aannemen dat ze nooit gevonden zullen worden?

- dat er nooit een tussenvorm tussen mens en aap is gevonden? Apen en mensen lijken toch op elkaar, dat kan iedereen toch zien? ja, een grote koektrommel en een computer lijken ook op elkaar, uiterlijk en van een afstand. Innerlijk gelijkt er niets. Zo is het ook tussen mens en aap. Zijn er nooit tussenvormen gevonden? Nee, 't bleek steeds weer een vergissing en heel vaak was het gewoon bedrog.

- de aardlagen dan? Daar vindt men toch de geleidelijke ontwikkeling: hoe hoger in de lagen hoe complexer de levensvormen? Onjuist! Alle levensvormen worden overal door elkaar heen gevonden, zonder aanwijsbare structuur. De aardlagen zijn snel afgezet en gevormd, door water. Massaal worden overal massagraven gevonden van planten en dieren. Bomen rechtop en met de kruin naar beneden, fossiele zeedieren in steenkoollagen, alles wijst op een grote catastrofe. Die catastrofe wordt in de Bijbel vermeld: de zondvloed.

- dat de eerste maanlander heel lange poten had, vanwege de meters dikke laag ruimtestof, die op het maanoppervlak zou liggen. En dat wetenschappers die in de schepping geloven, vooraf hebben gezegd dat er niet meer op de maan ligt dan een paar centimeter, goed voor ca. tienduizend jaar. En dat dit door NASA werd weggehoond, maar dat het inderdaad zo was, niet een laag van miljoenen jaren, maar een paar centimeter, voor ca. tienduizend jaar. Zowel de aarde als ook de maan zijn dus niet oud, maar jong.

- dat, als ie alle bloedvaten van jouw lichaam tot één lang lint zou maken, dat dan dat' lint de hele aardbol kon omspannen — veertigduizend(!) kilometer? ja, de bloedvaten van één menselijk lichaam!

- dat als je alle cellen van je hersenen tegen elkaar aan legt op een rij, dat dan deze lange rij hersencellen vijfentwintig(!) maal de aardbol kan omspannen?