Allerlei - jrg. 78-08

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
Noord-Korea
Er is een groeiende bezorgdheid over de feitelijke productie van atoomwapens door Noord-Korea. Alle verdragen ten spijt gaat Noord-Korea door op deze gevaarlijke weg. Het binnensmokkelen van de noodzakelijke grondstof plutonium uit Rusland was al eerder bekend. Ondertussen lijdt de bevolking aan enorme armoede en honger.

Zendeling omgekomen
Meer dan een jaar zaten ze gevangen in een gijzeling door een extremistische moslimgroep, Abu Sayyaf, op de Filippijnen, Martin en Gracia Burnham. In een uiteindelijke poging het echtpaar te bevrijden door het Filippijnse leger kwam Martin om. Gracia werd, weliswaar gewond, bevrijd en in veiligheid gebracht. Zij werkten op de Filippijnen als zendelingen voor New Tribes Mission. Deze moslimgroep, die voortdurend mensen gijzelt op de Filippijnen en ook vermoordt, is verbonden met Al Quaida van Osama bin Laden. Amerika helpt het Filippijnse leger bij het bestrijden van de moslimterreur.

Pornografie op internet
Drie rechters in Filadelfia (USA) hebben unaniem een nieuwe wet ongeldig verklaard, die in openbare bibliotheken de computers bedoelde te voorzien van een filter, zodat kinderen daar niet langer vrije toegang hebben tot pornografische sites. Deze wet is al de derde poging om kinderen te vrijwaren van pornografie op internet. Het is de zoveelste overwinning van de porno-industrie in de Verenigde Staten.

Joden naar Israël
Een groep van 531 Amerikaanse Joden gaat naar Israël emigreren op kosten van Amerikaanse evangelische christenen, de "Internationale gemeenschap van Christenen en Joden". Het is de eerste keer dat Amerikaanse christenen een dergelijk initiatief nemen. Volgens Rabbi Yechiel Eckstein is de steun van Amerikaanse christenen voor Israël en het Zionisme onveranderd groot gebleven, in tegenstelling tot Europa, waar ook in de kerken een groeiend anti-Israël sentiment bestaat.

Opwekking
Het laatste boek van het Oude Testament zegt: "Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here" (Mal. 3:7). Het Nieuwe Testament zegt: "Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent... vernedert u voor de Here en Hij zal u verhogen" (Jac. 4:8-10).

Vandaag horen we veel over 'bidden en vasten voor een opwekking'. De ware opwekking is echter niet dat velen uit de wereld tot Christus komen, maar dat christenen terugkeren tot de Here in verbrokenheid en met concrete schuldbelijdenis. We moeten weten en zien wàt we verloren hebben en kwijt zijn geraakt aan die levende relatie met de Here, die Zijn kracht in onze zwakheid wil openbaren. "In de hoge en in het heilige woon ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven" (les. 57:15). Als we dàt gaan ontdekken hoeven we niet langer de Bijbel aan te passen aan de mens en zijn verlangens.

Terreur opkomst
Alom dreigt de terreurorganisatie van Osama bin Laden met nieuwe terreuraanslagen tegen Amerikaanse en joodse doelen in de wereld. Bin Laden heeft laten weten dat de komende aanslagen de ramp van New York van 1 1 september jl. zullen doen verbleken. Duidelijk is het inmiddels wel: Bin Laden is springlevend, hij heeft duizenden — sommige veiligheidsdiensten spreken van honderdduizend (1) — goed opgeleide terroristen klaar in een groot aantal landen en heel veel moslims — vooral jongeren — bewonderen deze massa-moordenaar als de grote held van de Islam.