Allerlei - jrg. 78-090

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 9
Gebed om opwekking
Girolamo Savonarola (1452—1498), boeteprediker in Florence (Italië), werd opgehangen en verbrand vanwege zijn boodschap aan een zondige samenleving. Zijn gebed om opwekking was:

"Bekeer ons van het wereldse tot het hemelse. Bekeer onze opstandige wil tot Uzelf. En als we eenmaal bekeerd zijn, toon Uw aangezicht, zodat wij U mogen kennen. Toon ons Uw kracht, zodat wij U zullen vrezen. Toon ons Uw wijsheid, zodat wij ontzag voor U krijgen. Toon ons Uw goedheid, zodat wij U liefhebben. Toon ons één keer deze dingen en een tweede keer, toon ze ons altijd, opdat we door welke verdrukking ook heengaande, met een blij hart gered zullen worden. Als U ons redt, zullen we gereed zijn. Als U Uw hand van ons terug trekt kunnen we nimmer gered worden".

Nog een gebed van Savonarola
Sprekend over de wijngaard (Ps. 80J5), die de Here plantte, de Kerk, bad hij:

"Bezoek haar met Uw genade, met Uw tegenwoordigheid, met Uw Heilige Geest. Bezoek haar met Uw stok en met Uw staf, want die troosten haar. Bezoek haar met Uw gesel, zodat ze wordt gekastijd en gereinigd, ontdaan van haar zonden. Gooi de stenen eruit; verzamel de dorre takken en bind ze in bundels om verbrand te worden. Doe haar opstaan, snijd haar overtollige takken weg, ondersteun haar, verrijk de grond, bouw de omheining en bezoek de wijngaard, zoals U de aarde bezoekt met regen".

Een boze Amerikaan
Een boze Amerikaan schreef een ingezonden in een krant in Tamp, Florida, toen werd toegestaan dat een moslimvrouw haar pasfoto op het rijbewijs mocht hebben met een geheel door een sluier bedekt gelaat. De rechter vond dat men niemand moet discrimineren of kwetsen.

De Amerikaan schreef: Ik ben niet tegen immigratie, noch misgun ik iemand een beter leven in ons land. De bevolking van de Verenigde Staten bestaat immers bijna geheel uit de kinderen van immigranten.

Er zijn echter een paar dingen, die zij, die onlangs ons land zijn binnengekomen of hier uit immigranten-ouders werden geboren, dienen te begrijpen. Het idee dat Amerika en Canada een multiraciale samenleving is, kan niet betekenen dat we onze soevereiniteit en nationale identiteit moeten opgeven. Amerika en Canada hebben een eigen cultuur, een eigen samenleving, een eigen taal en een eigen levensstijl. Deze cultuur werd gevormd in eeuwen van strijd, beproeving en overwinning van miljoenen mannen en vrouwen die vrijheid zochten en hier vonden.

Daarom, indien u een deel van onze maatschappij wilt worden, leert u dan in de eerste plaats de taal: dat is Engels. 'In God we trust' — ons vertrouwen is op God — is ons nationale motto. Dit is niet een of andere christelijke, rechtse, politieke kreet. We hebben dit motto gekozen omdat christenen, mannen en vrouwen, op basis van christelijke normen en waarden, deze natie hebben gegrondvest en dat is veelvuldig en helder gedocumenteerd. Het is zeker terecht, dat dit op de muren van onze scholen en de klaslokalen getoond wordt.

Indien God een ergernis voor u is, overweeg dan een ander deel van deze wereld te kiezen als uw nieuwe woonplaats, want God is deel van onze cultuur. Als onze nationale vlag u hindert of kwetst, verhuist u dan naar een andere plek op aarde. Wij zijn gelukkig in onze cultuur en hebben niet het plan dat te veranderen. We hebben ons nimmer bemoeid met de cultuur waar u vandaan bent gekomen. Dit is onze cultuur, ons land en onze levensstijl. Onze grondwet geeft iedere burger het recht zich vrij uit te spreken en we zullen u alle gelegenheid geven daarvan gebruik te maken, indien u dit wenst. Maar als u dan klaar bent met uw klagen, uw zeuren en uw jammeren over onze vlag, onze nationale gelofte, ons nationale motto of onze stijl van leven, moedig ik u hartelijk aan gebruik te maken van een andere Amerikaanse of Canadese vrijheid, namelijk het recht om het land te verlaten.

Indien u het hiermee eens bent — zegt dit voort; als u het er niet mee eens bent dan wil ik daar niets over horen.