Allerlei - jrg. 78-10

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 10
De hel
In heel veel Amerikaanse kerken wordt de hel niet meer met name genoemd, omdat predikanten dat niet meer durven. "Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de godsdienst. Men richt zich meer op de kwaliteit van dit leven dan op het leven na de dood", zo zegt Dr. Harvey Cox jr., kerkhistoricus en professor aan Harvard. 'Men kan week na week kerkdiensten bezoeken en men zal versteld staan als men ook maar één keer het woord 'hel' zou horen. Dit wijst erop hoezeer de christelijke theologie door de wereld is beinvloed, die het individualisme stelt boven de autoriteit van de Schrift en de menselijke psyche boven de morele normen. De opkomst van de moderne psychologie, de filosofie en het existentialisme en de consumenten cultuur heeft bakken met water over de gedachte aan de hel geworpen".

"Het is te negatief", stelt professor Bruce Shelley, kerkhistoricus aan de Universiteit van Denver. "Kerken staan onder grote druk om vooral gericht te zijn op de consument. Men voelt zich gedwongen om 'aantrekkelijk' te zijn en vooral niet te veel eisend, dat wenst de hedendaagse christen niet meer".

Tastbare tekenen
Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington neemt de ontwikkeling van de zogenaamde biometrische persoonsidentificatie een steeds grotere vlucht. Centraal daarbij is de techniek om personen te herkennen aan de iris van het oog en aan de vingerafdruk. Zowel de iris als de vingerafdruk is bij elk mens anders, dus zijn het goede kenmerken voor de persoonsherkenning. Was de toepassing tot voor kort alleen nog op vliegvelden en regeringsgebouwen, het komt nu op de markt voor gewone winkels en bedrijven. De profetie spreekt over het merkteken van het beest op de rechterhand (b.v. vingerprint, foto links) en op het voorhoofd (b.v. de irisscan, foto rechts). Hiermee worden de tekenen van de tijd letterlijk tastbaar.

Uit een Nederlandse Islamitische website
Assalam broeders en zusters.
De profeet vzmh, zei het laatste uur (de dag des oordeels dus) zal niet aankomen voordat wij Islamieten al de Joden hebben uitgeroeid, de stenen en bomen zullen zeggen jamoeslim achter mij schuilt een Jood, jamoeslim dood hem!
Onze profeet heeft ons meerdere malen laten zien dat wij Islamieten de sterksten dezer wereld zullen zijn.

Waar zijn degenen die van ALLAH swwt in de Islamitische oemmah de rijkdommen en de macht gekregen hebben, niet om er werelds van te genieten maar er om wille van de Islamitische oemmah gebruik van te maken. Om de jihad te financieren, om de armen te helpen om onze heilige plaatsen te beschermen.
Geeneen van jullie Joden zal er nog leven zoals onze profeet. onze leider, onze generaal vzmh zei, en hij spreekt, en spreekt alleen de waarheid. Vreest ons, want wij zullen nog ontwaken.

Wij onmachtigen kijken toe, maar wat is onze taak dan in deze wereld? De taak van de moslim in deze wereld is om iets te betekenen in de heilige oorlog, de jihad, geestelijk en lichamelijk, of volgens de soenbnah te leven, de soennah van onze profeet moge alle zegeningen van ALLAH swt tot hem komen.
In de naam van de barmhartige, de genadevolle:
"En al die zich verzet tegen de boodschapper en hem tegenspreekt nadat het rechte pad duidelijk aan hem is getoond, en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, zullen wij op het pad houden, dat hij heeft gekozen en hem in de hel branden -,wat een afschuwelijke bestemming "
(Soerah an-nisaa:aya 1 15)