Allerlei - jrg. 78-11

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 11
Actie tegen Irak
De Jordaanse koning Abdullah heeft de VS gewaarschuwd geen militaire actie tegen Irak te ondernemen. Ook raadt Abdullah president Bush aan zich aan zijn belofte voor de stichting van een Palestijnse staat te houden en dit met een strak tijdschema te realiseren. Volgens Abdullah opent de VS met een aanval op Irak een 'doos van Pandora', terwijl het Israëlisch-Palestijnse conflict onopgelost blijft. Jordanië is een nauwe bondgenoot van de VS.

Een wijze les
Een predikant wachtte op vrijdagmiddag in een lange rij bij het plaatselijke benzinestation om te tanken en om daarna met zijn gezin een lange rit naar het vakantieadres te ondernemen. De jonge pompbediende werkte hard, maar de rij auto's voor de predikant was erg lang. Uiteindelijk wenkte de pompbediende hem naar een lege bij één van de pompen plaats op te trekken. "Weet u, dominee, de mensen wachten allemaal tot op het laatste nippertje, voordat ze aan een lange rit beginnen". De predikant antwoordde: 'Ja jongen, ik weet het, dat zie ik in mijn werk ook altijd"

Klonen
De organisatie Advanced Cel! Technology (ACT) claimt de eerste menselijke embryo te hebben gekloond. Dit is een volgende gruwelijke stap naar een cultuur die Gods absolute geboden heeft afgewezen, hetgeen ook blijkt uit het doden "van miljoenen ongeboren kinderen voor het eigen comfort. Het doel van dit zogenaamde therapeutische klonen is het maken van nieuwe mensen, die jonger zijn dan de donor om daarvan organen en andere lichaamsdelen te nemen ten behoeve van de donor. Dit zal leiden tot het doden van meer menselijk leven voor eigen doelen. Politici wijzen klonen van menselijk leven nog deels af, anderen kennen grote angsten voor de toekomst. Maar omdat een samenhangende ethiek ontbreekt en de mensheid met de evolutieleer is vergiftigd, dringt de vraag zich op hoelang de politiek, zonder de nodige geestelijke basis (Gods absolute geboden) voor het afwijzen van klonen, nog stand kan houden. We vrezen dat dát niet erg lang zal zijn.

Iran / Irak
Dat Amerika zich politiek en militair voorbereidt voor een aanval op Irak wordt steeds duidelijker. De vraag is niet meer of die aanval er komt, maar wanneer. Er zijn veel bewijzen van dat het regiem van Saddam Hoessein biologische en chemische wapens maakt, waarmee enorme terreurdaden kunnen worden uitgevoerd. Tot nu toe vonden de Amerikanen geen steun bij de andere Arabische landen voor acties tegen Irak. Men vreest een grote oorlog in het Midden-Oosten en zeer onvoorspelbare scenario's. Israël acht echter Iran de grootste bedreiging. Via Hezbollah in Libanon wordt Israël direct bedreigd. Hezbollah wordt door Iran, via Syrië, zwaar bewapend. De Franse president Chirac — bepaald geen vriend van Israël - weigert steun aan Israël om Hezbollah als terreurorganisatie aan te merken. Iran zelf werkt bovendien hard aan de atoombom. In 1 98 1 vernietigde Israël een Iraanse atoomcentrale met een onverwachte snelle luchtaanval. Israël zou de nu in aanbouw zijnde kerncentrale in Iran tegelijkertijd met Hezbollah in Zuid-Libanon in drie dagen tijd willen vernietigen zodra Amerika Irak aanvalt. De terreurdreiging van beide landen, voor Israël, maar ook voor de wereld, dwingt tot preventief handelen.