Allerlei - jrg. 78-12

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
Iraniër over de Islam

"De politieke islam heeft Europa niets te leren. De problemen met het Europese moslimproletariaat vormen een gruwelijke erfenis waaraan de multiculturalisten (zij die de multiculturele samenleving propageren - ftv) medeschuldig zijn", vindt Dr. Afshin Ellian, 35 jaar, Iraniër, gevlucht voor Khomeiny en nu docent strafrecht aan de universiteit van Amsterdam. "Leest men de koran als een grondwet, dan zal men een bron van fundamentele ongelijkheid, onvrijheid, angst, aanzet tot moord en de jihad aantreffen". Hij vervolgt: "In tegenstelling tot de eerste drie eeuwen van het christendom, toen mensen zonder dwang overstapten op het nieuwe geloof, is de islam met geweld verspreid. Perzen, Egyptenaren en andere volkeren werden vanaf 634, met het aantreden van de tweede heilige kalief, Omar, met geweld veroverd en geïslamiseerd. Dat de islam de overheersende religie is geworden in zoveel landen, is daardoor eerder toeval, veroorzaakt door politiek geweld, dan een bewuste geloofskeuze. De geschiedenis van de islam is met de jihad, de heilige oorlog, na de dood van Mohammed een ononderbroken proces van geweld en oorlog. Wat wel de politieke islam wordt genoemd, de benadering van de islam niet als'`'" een individuele geloofsovertuiging maar als een religieus waardenstelsel dat politiek moet worden vertaald, is daarom inherent aan de islam op zich".

Over Marokkaanse boefjes

"Marokkaanse boefjes moeten onder moskeearrest geplaatst worden om daar normen en waarden te leren", bepleit Benzakour in de NRC. "Dat illustreert zijn fundamentalistische verzet tegen de burgerlijke maatschappij", zegt Dr. Illian. "Al in jaren zestig wordt deze oplossing immers voorgesteld door Khomeiny als antwoord op sociale problemen. En het was uitermate succesvol: een leger van gehersenspoelde kinderen die haat hebben opgevat voor vrouwen en vrouwenrechten, voor burgerlijke regeringen, voor intellectuelen en voor de vrije wereld. De broeders, neefjes en nichtjes van Khomeiny hebben gehoor gegeven aan deze oproep in Algerije, Egypte, Palestina en ook in het westen. Veel kapers, die lafhartige terroristen, hebben hun normen en waarden in westerse en niet-westerse moskeeën geleerd".

Saoedi-Arabië

Tijdens de Golfoorlog stond Saoedi-Arabië aan de kant van Amerika tegen Saddam Hoessein. De Saoediërs financierden een groot deel van de Amerikaanse oorlogsbegroting en het Amerikaanse leger sloeg kampementen op in de Saoedische woestijn en legde een militair vliegveld aan. Een mooi vertrekpunt voor aanvallen op Irak. Nu is dat over. De Saoediërs zijn tegen een nieuwe oorlog. Sterker nog: in uitgelekte (per ongeluk?) notulen van het Pentagon staat, dat de denktank van de Amerikaanse defensie, de 'Rand Corporation', Saoedi-Arabië niet langer ziet Amerika's bondgenoot, maar dat dat land zelf tot "de wortel van het kwaad" is verworden. De ideeën en de financiën voor de politieke Islam en haar terreur komen daar vandaan. De terroristen van de 1 le september waren grotendeels Saoediërs. Het advies luidt dan ook dat — als de Saoediërs hun houding niet veranderen en terreur duidelijk afzweren — het Amerikaanse leger de olievelden moet bezetten en de Saoedische miljarden in Amerikaanse banken moet confisqueren.

Steun voor de Palestijnen
De verkoop van Palestijnse vlaggen verliep goed in Nederland, zo meldden de Internationale Socialisten, afdeling Zwolle verheugd. Men betrekt de vlaggen van het Nederlands Palestina Comité, dat enkele maanden geleden een demonstratie in Amsterdam organiseerde tegen Israël en waar men massaal riep om de vergassing van alle nog levende Joden. Mevrouw Gretta Duisenberg, vrouw van Wim Duisenberg, voorzitter van de Europese Bank, hing de vlag weken lang aan het balkon van hun huis in Amstelveen.