Allerlei - jrg. 78-15

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 15
Terreur in Israël

Kortgeleden is er een zeer gevaarlijke aanslag verijdeld in Israël door de Israëlische veiligheidsdienst, Shin Beth. Enige leden van de Islamitische Jihad wilden het drinkwater vergiftigen van één van de ziekenhuizen in jeruzalem. Eén van de terroristen kwam het ziekenhuis binnen voor een medisch onderzoek. lyad Hassan Mohammed Salame uit Gaza`was betrokken bij eerdere Palestijnse terreuracties. De leider van het terreurteam gaat schuil onder de naam Abu Mohammed. Hij zou er 300 shekels mee verdienen. Hij had het ziekenhuispasje gekregen met behulp van een Arabisch lid van de Knessett, die niets van de plannen zei af te weten.
Al eerder werden plannen verijdeld tot terreur tegen ziekenhuizen in Israël. Ook een vergiftiging van het voedsel in het bekende restaurant Café Rimon door Palestijnen werd verhinderd. In Israël is de vrees toegenomen om Palestijnen in dienst te nemen van ziekenhuizen en restaurants.
Bron: Ha’aretz


Islam in Engeland

Enkele duizenden moslims waren onlangs in Londen bijeen om te spreken over de oprichting van een Islamitische staat binnen het Verenigd Koninkrijk. Bij monde van één der leiders van de conferentie, Hizb-utTahrir, werd bekend dat een groep politieke Islamieten zo'n staat nastreeft. Na 1 1 september staan moslims in Europa voor een keuze: of integreren in de kapitalistische maatschappij van het westen met haar, koloniale kijk op de wereld of een etiket als terrorist opgeplakt krijgen. De Britse moslimleiders lmran Waheed en "Hizb-ut-Tahrir beschuldigen westerse regeringen ervan de Islam te onderdrukken. Andere moslims verweten de groep extreem en ondemocratisch te zijn.
Bron: CFT


Fransen willen geen porno-TV

Een meerderheid van de Franse bevolking 164 procent) wil dat er een verbod komt tegen pornografie op de Franse televisie, zegt het dagblad Le Parisien. Via de Franse televisie worden er iedere maand zo'n 950 porno en geweldsfilms uitgezonden. Met de bestaande wetgeving kan daar een einde aan worden gemaakt. Er is in Frankrijk een groeiend aantal seksuele misdaden door jongens in de tiener leeftijd, vooral groepsverkrachting.
Bron: CFT


Een ongelovige predikant

Een 10-jarig meisje kwam van de zondagsschool. De predikant van de kerk zag het meisje staan, dat kennelijk op haar ouders wachtte om mee te gaan naar de kerkdienst. Het kind droeg een groot boek met als titel: 'Jona in de walvis". De predikant liep op haar af en vroeg haar of ze dat grote boek geloofde, of ze echt geloofde dat Jona in de walvis was geweest en dat hij er na drie dagen gezond en wel weer uit kwam. 'Ja, natuurlijk geloof ik dat, we hebben het vanmorgen op de zondagsschool bestudeerd" antwoordde ze de man. "Wel", zei hij, "kun je het bewijzen dat dit waar is?" "Natuurlijk is het waar, het staat in de Bijbel", zei ze vastberaden. "Dat is toch geen bewijs?'' zei de predikant. "Nou" hield het meisje vol, "ik zal het aan Jong' zelf vragen, als ik later in de hemel kom". Ze keek de predikant strak aan. "En als Jona nu eens niet in de hemel is, wat dan?" Even keek ze hem vertwijfeld aan en zei toen in volle overtuiging: "Dan moet u hem maar vragen".