Allerlei - jrg. 78-17

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 17
Onze gevaarlijke wereld
Noord-Korea heeft openlijk verklaard hard te werken aan de atoombom. Het gevaar dat daarvan uitgaat voor heel zuidoost Azië is niet te onderschatten. President George Bush noemde dit land als behorende tot de as van het kwaad. Niet alleen Irak is een bedreiging, vooral ook de groeiende wereldwijde moslimterreur zorgt, vooral in de Verenigde Staten, voor een sfeer van angst en onzekerheid. De Islam heeft nu ook krachtig van zich doen spreken in Indonesië met de terreuraanslag op het eiland Bali, waarbij ruim honderdtachtig mensen omkwamen. De angst heeft ook daar toegeslagen. Europa toont zich vooral laconiek. Vooral de Franse president Jacques Chirac toont zich slap jegens Amerika. "Oorlog is het slechtste antwoord, alles moet worden gedaan om dat te vermijden", zei hij onlangs. Maar hoe vertelde hij er niet bij. Die houding zal veranderen als de Islam ook in Europa met terreur zal toeslaan.


Indonesië
Na de grote slachting onder toeristen op het Indonesische eiland Bali werd een moslim geestelijke, Abu Bakar Bashir, gearresteerd op verdenking van aanzetting tot, resp. medewerking aan dit vreselijk bloedbad. Al lange tijd waren zijn toespraken vol haat en riepen op tot terreur. Ook in andere delen van Indonesië, met name op de Molukken, kwamen zijn moslimstrijders mensen vermoorden. Publiekelijk verklaart hij dat hij altijd bidt voor de Al Qaida strijders "dat zij zo spoedig mogelijk Amerika zullen vernietigen". In eigen ogen is hij geen terrorist, maar een strijder voor de Islam. Hij vindt het een eer vergeleken te worden met Osama Bin Laden. "Geprezen zij Allah" riep hij uit toen iemand dit noemde. "Osama Bin Laden is moslim, een held en een strijder voor Allah. De echte terroristen zijn George Bush van Amerika en Ariël Sharon van Israël". Hij acht de Joden en de christenen samen de grote vijand van de Islam.


Arafats sluwe list
In de in Londen verschijnende Arabische krant, Al-Hayat, van 5 oktober jl. vergeleek Jasser Arafat het Oslo-akkoord, dat tot vrede zou moeten leiden tussen Israël en de Palestijnen, met de sluwe list van Mohammed in het jaar 628. Hij sloot toen het vredesverdrag van Al-Hudabiya met een looptijd van tien jaar. Na achttien maanden was de stad echter genoeg verzwakt. Mohammed met zijn strijders sloegen toe en behaalde een bloedige overwinning. In de Islamitische traditie heeft dit altijd als model gestaan voor elke overeenkomst die moslims, met 'ongelovigen' sluiten. Al eerder, in een moskee in Johannesburg, verklaarde Arafat hetzelfde. In Al-Hayat herhaalde Arafat dit keer ook nog eens, dat er volgens hem nooit een Joodse Tempel in Jeruzalem heeft gestaan.
Bron: CIDI


Iraanse raketten
In Zuid Libanon heeft Iran legereenheden gestationeerd, uitgerust met raketten die een bereik hebben van 250 kilometer. Binnen enkele minuten kunnen die Tel-Aviv bereiken met bommen tot 500 kilo.