Allerlei - jrg. 78-21

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 21
Christenen zijn politieke misdadigers
"In Noord-Korea worden christenen beschouwd als politieke misdadigers en in de strafkampen worden zij behandeld als politieke gevangenen." Dat zegt vluchtelinge Soon-Ok Lee in een onlangs verschenen rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW. Voor de V.S. Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid verklaarde zij op 24 januari 2002 dat christenen beschouwd worden als "politieke misdadigers". In de kampen waar zij heeft verbleven, zaten volgens haar honderden van de 6.000 gevangenen om reden dat zij christen waren. Zij zei dat de bewakers de christenen vertelden dat zij hun leven konden redden en vrijkomen als zij niet langer God zouden dienen, maar wijlen president Kim II Sung, de stichter van het marxistische regime in Noord-Korea. Christenen kregen volgens haar de extreemste behandeling en de zwaarste straffen. Het was de liefde, het fatsoen en het standvastig geloof van de christelijke gevangenen temidden van het extreme lijden, dat Soon-Ok lee tot Jezus gebracht heeft. Het rapport van HRW schat dat er zo'n 100.000 christenen in Noord-Korea vanwege hun geloof gevangen zitten.
Bron: Open Doors


Fanatieke moslimgroep sluit kerken
Indonesië - Een groep van 100 leden van de Moskee Veiligheidsraad (FSDKM) heeft een christelijke kerk in Bandung op WestJava gedwongen haar deuren te sluiten. Nadat op 6 november jl. een ultimatum van de FSDKM was verlopen, bekogelden de 100 fanatieke moslims op 7 november de kerk tijdens een dienst met stenen, waarna men de kerk binnendrong. Er was politie ter plekke aanwezig, maar die stak geen hand uit, aldus ds. Oloan Nainggolan tegenover de Jakarta Post. Hij zei dat hij de burgemeester, de gemeenteraad, de politie en de militairen had ingelicht, maar dat niemand had gereageerd. De kerk van ds. Oloan is in 1990 gebouwd met vergunning van de plaatselijke overheid en met de steun van 13 vertegenwoordigers van sociale groeperingen in de wijk. De kerk van ds. Oloan is niet het enige mikpunt van de Moskee Veiligheidsraad in Bandung. Zes kerken zouden hetzelfde lot al hebben ondergaan.
Bron: Jakarta Post


Vietnam sluit kerken en vermoordt predikanten
Ho Chi Minhstad - In de provincie Dak-Lak zijn eind september meer dan 350 kerken gesloten. De vervolging in Dak lak houdt niet op bij het sluiten van kerken. Half oktober zijn vijftig predikanten en oudsten gearresteerd of 'verdwenen'. Op 29 oktober zijn drie arrestanten in de gevangenis vermoord met een dodelijke injectie. Het zijn Y-Suon Mlo, Y-het Nie Kdam en Y-Wan Ayun. Toen een verpleegster weigerde de injecties toe te dienen, deden de leden van de veiligheidspolitie het zelf. De slachtoffers stierven binnen enkele minuten onder hevige stuiptrekkingen. De regionale tv van de provincie Dak Lak laat de laatste tijd christenen zien die openlijk en 'vrijwillig' hun geloof afzweren en hun bijbels op een brandstapel gooien.
Bron: Open Doors


Een gezonde levensstijl voorkomt diabetes
Jaarlijks sterven er in Groot-Brittanië 30.000 mensen aan de gevolgen die samenhangen met vetzucht, waaronder diabetes type 2. In Amerika is er een sterke toename van jongeren met diabetes type 2 als gevolg van overgewicht en te weinig beweging. Dit zegt Paul Janssen, huisartsonderzoeker van het UMC in Utrecht. De heer Janssen doet momenteel onderzoek naar diabetes en het effect van de levensstijlfactoren. De Nederlandse jongeren lijken de Amerikaanse trend te volgen, want ook hier is er een toename van het aantal jongeren met diabetes type 2. Dit hangt samen met het feit dat 25 procent van de Nederlandse bevolking en 20 procent van de Nederlandse kinderen last heeft van overgewicht. Janssen vertelt dat afvallen al een positief effect heeft op de gezondheid bij een vermindering van vijf procent van het lichaamsgewicht. Het prettige daarvan is dat dat in de meeste gevallen goed te doen is. Met gezonde eetgewoonten en dagelijks een portie beweging kom je heel ver. Bovendien kunnen de huisarts en de diëtist mensen helpen en begeleiden bij het afvallen.


Obesitas bedreigt de levensduur
Te vet eten en een afname van fysieke activiteit hebben geleid tot een verandering in de menselijke evolutie en van de menselijke afmetingen. Een verbetering van het dieet leidde de afgelopen tweehonderd jaar ertoe dat mensen steeds langer leefden en dat hun lengte toenam. Maar momenteel worden de mensen niet langer maar wel vetter en dit gebeurt al op jonge leeftijd. Artsen zien steeds vaker jonge mensen met diabetes type 2 of andere ziekten die samenhangen met overgewicht. Dit probleem wordt ernstiger omdat zwaarlijvige kinderen ook als volwassenen zwaarlijvig zullen zijn. De gevolgen van vetzucht op de gezondheid zijn ernstiger wanneer vetzucht al op jonge leeftijd optreedt. Er is een drastische omschakeling nodig in het beleid van onder meer de overheid om de jongeren te stimuleren een gezonde eet- en bewegingsstijl aan te nemen.
Bron: Utrechts Nieuwsblad


Beweging in het dagelijks leven
Een half uurtje per dag bewegen is snel gebeurd wanneer u bewegen tot een vast onderdeel van uw dagelijks leven maakt. Hieronder vindt u enkele tips waarmee u dit kunt doen:
Pak in plaats van de auto of de bus eens wat vaker de fiets of ga lopen. Is de afstand die u bijvoorbeeld naar uw werk moet overbruggen te ver om te fietsen, parkeer dan de auto een paar straten verderop of stap een halte eerder uit de bus. Dan heeft u zowel 's morgens als 's avonds al 10 minuten wandelen in uw programma opgenomen! Traplopen is vrij zwaar, vooral voor mensen met overgewicht. En als u op de 10e verdieping werkt, loopt u daar niet zomaar even naar toe. Neem, wanneer u naar beneden gaat de lift eens van de 1 0e tot de 2e verdieping en loop de laatste 2 trappen naar beneden. Gaat dit goed, voer dit dan op tot 3, 4 of 5 verdiepingen. Op een gegeven moment kunt u hetzelfde doen wanneer u naar boven gaat. Eerst lopen van de 9e naar de 1 0e, later van de 8e naar de 10e, etc.
Gebruik de lunchpauze op uw werk om even een ommetje te maken. U doet nieuwe energie op om weer een middag aan de slag te gaan en u heeft gelijk weer wat extra beweging gehad.