Allerlei - jrg. 78-23

Red. / Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 23
Greta
De president van de Europese Centrale Bank, W. Duisenberg, heeft zeer onbevredigende antwoorden gegeven op vragen inzake de uitlatingen en gedragingen van zijn vrouw Gretta. In een brief aan onze minister van Buitenlandse Zaken verklaarde hij voor honderd procent achter zijn vrouw te staan. Tegenover het CIDI verklaarde hij desgevraagd dat hij zijn vrouw ook wel eens “bekritiseert”, echter zonder op details in te gaan. Gretta vergeleek de 'bezetting van de gebieden' met de Duitse bezetting van ons land, ze verwees op spottende wijze en giechelend naar de zes miljoen joodse slachtoffers van de holocaust en verklaarde dat rijke Amerikaanse Joden verantwoordelijk zijn voor de "onderdrukking" van "het Palestijnse volk".


Het Palestijnse volk
Iemand stelde de vraag waar de uitdrukking "het Palestijnse volk" haar oorsprong in vindt. Het Palestijnse volk bestaat namelijk niet en heeft ook nooit bestaan. Er is nooit een Palestijnse natie geweest met een regering, een parlement, een leger, een munteenheid, nationale grenzen, een hoofdstad of wat dan ook. De term is in de jaren '60 opgekomen met de stichting van de PLO van Jasser Arafat. Etnisch gezien zijn de Palestijnen gewoon Arabieren, die zich vanuit de omringende landen gedurende de afgelopen eeuwen vestigden in het desolate Palestina, dat vier eeuwen lang deel was van het Ottomaanse rijk. De eis voor het krijgen van een eigen Palestijnse staat heeft derhalve geen historische onderbouwing.


Anti-Amerikanisme
Vanuit linkse groeperingen in Europa wordt het anti-Amerikanisme sterk aangewakkerd als zou Amerika en zijn president oorlogszuchtig zijn. In Duitsland en Frankrijk is ruim tachtig procent van de bevolking tegen een oorlog in Irak gekant. In ons land werd het een verkiezingspunt voor de linkse partijen. Hoewel de meeste politici met enig inzicht het in hun hart eens zijn met een militair optreden tegen Saddam Hoessein, roept men om het hardst dat men tegen oorlog is en schildert men de Verenigde Staten af als de nieuwste bedreiging voor vrede en veiligheid. Met Duitsland voorop streeft men zo naar een dramatische verandering van de politieke landkaart van de wereld.


Zendeling omgekomen
Jan Peter Baan (32), zendeling voor de Gereformeerde Gemeente in Nigeria, is bij een roofmoord om het leven gekomen. Inbrekers verschaften zich toegang tot zijn huis en schoten hem dood. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Een grote slag voor zijn gezin, zijn verdere familie en ook voor de zending.


Verenigde Naties
Lybië wordt voorzitter van de Mensenrechtencommissie van de VN. Het land van Kadaffi, waar zijn tegenstanders worden uitgeroeid.