Allerlei - jrg. 79-01

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
Koningkerk afgebrand
De Koningkerk aan de Kloppersingel te Haarlem is op zondagavond 23 maart jl. volkomen afgebrand, inclusief de kosterswoning. Bij de bluswerkzaamheden kwamen drie brandweermannen om het leven. De kerk is van de bekende evangelische gemeenschap Zuiderkapel. Het gebouw was een plaatje van architectonische schoonheid langs de singel.

Joseph Wilting
Joseph Johannes Wilting is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij is de schrijver van het boek "Het Koninkrijk dat niet kwam" – een aangrijpend relaas over zijn veertig jaar ervaring bij de Jehova’s Getuigen, maar ook over zijn ontroerende bekering daarna en zijn wandel met Christus. Met zijn vrouw, Jeltje, woonde hij in Hokksund, Noorwegen. Zij hebben vier kinderen en zes kleinkinderen. Zijn vrouw en kinderen getuigen van zijn heengaan in vrede.

De oorlog in Irak
Al in 1998 bedacht en publiceerde een Amerikaanse groep de plannen voor een oorlog tegen Irak. Veel aandacht werd er niet aan geschonken, maar nu de kopstukken uit die ‘denktank’ aan de macht zijn, krijgt alles betekenis.
'The Project for the New American Century' (PNAC) werd in 1997 in Washington opgericht. Onder de eerste ondertekenaars van de principes zaten bekende namen uit de hedendaagse Amerikaanse politiek. Jeb Bush (gouverneur van Florida en broer van de president), Dick Cheney (vice president), Lewis Libby (Cheneys rechterhand), Donald Rumsfeld (Minister van defensie), Paul Wolfowitz (Defensie secretaris), Richard Armitage (secretaris Buitenlandse Zaken) en Richard Perle (voorzitter Defense Policy Board) zijn allen leden van het eerste uur.
Het Midden-Oosten en Irak speelt een cruciale rol in dit plan. "Controleer olie en je controleert je tegenstanders", schreef de PNAC in 2000. De persoon Saddam was in dat rapport nauwelijks van belang. Het Amerikaanse belang ontstijgt Saddam en ligt misschien na Irak ook in Iran. Amerikaanse controle van Iran moet na de aanstaande oorlog dan ook niet worden uitgesloten.
Zoals al helemaal niet moet worden verwacht dat het bij die ene oorlog zal blijven. Irak lijkt dus slechts stap één van de nieuwe Amerikaanse politiek. Iran moet vrezen ook te moeten buigen voor de weg die Bush is ingeslagen. Voor Noord-Korea en de Filippijnen geldt dat ze ook al gewaarschuwd zijn.
Na een succesvolle afronding van de situatie Irak/Iran zal mogelijk Azië aan de beurt zijn.

Armoede in Israël
Zo’n 136.000 Israëlische kinderen komen onder de armoedegrens als het financiële noodplan van minister Netanyahu voor Israël doorgaat, zeggen Israëlische stemmen in de politiek. Meer dan een miljoen mensen in Israël leven al onder die armoedegrens.