Allerlei - jrg. 79-05

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
Finland
Jussi (26) uit Finland vertelde dat een Europese ontmoeting voor jonge gebedsleiders, vorig jaar, in het Duitse plaatsje Herrnhut, zijn leven had veranderd. Voor het eerst ervoer hij Gods diepe bewogenheid voor zijn land en plantte God geloof in zijn hart voor een geestelijke herleving onder jongeren.
Terug in Finland startte hij samen met enkele vrienden een gebedsbeweging voor jongeren in de Lutherse kerk. In korte tijd ontstonden op ruim 50 scholen gebedsgroepen. Maar liefst 8.000 jongeren schreven zich in voor een gebedsbrief. Komende zomer wordt een gebedsfestival georganiseerd waar 4.000 jonge mensen worden verwacht.
Bron: Joëlnews

Groeiend islamitisch gevaar
De moslim-fundamentalist, Mohammed Cheppih, wordt waarschijnlijk de Nederlandse leider van de Arabisch-Europese Liga (AEL). Hij geeft al leiding aan de Nederlandse tak van Al-Waqf-al-Islaami, de Wereld Moslim Liga, die vanuit Saoedi-Arabië wordt gefinancierd. Deze organisatie houdt zich bezig met het ronselen van jongeren voor de opleiding tot jihadstrijder. Zij werd eerder bezocht door Mournir Motassadeq, die inmiddels tot vijftien jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens hulp aan de kapers van de 11 september vliegtuigen die zich in het WTC in New York boorden. Ons land is nog steeds een veilige haven voor subversieve islamitische actie. Zolang men de wet niet overtreedt en gebruik maakt van onze democratische vrijheden kan veel dat bijdraagt aan de radicalisering van jonge moslims in ons land.

De as van het kwaad
De Europese Unie (EU) voert besprekingen met Iran over een associatieverdrag. Daarbij moeten tal van economische, maar ook politieke kwesties geregeld worden. Op het punt van het internationale terrorisme, actieve militaire steun aan Hezbollah in Zuid-Libanon en het Iraanse kernwapenprogramma toont Europa zich zeer soft, tot ergernis van Amerika en Israël. De snelle opbouw van het Iraanse nucleaire programma heeft ervoor gezorgd dat Amerika dit land rekent tot "de as van het kwaad".

Gevaarlijk spel
De Amerikaans-Franse betrekkingen zijn na het optreden van Jacques Chirac in de Verenigde Naties ten aanzien van de oorlog tegen Irak op een dieptepunt. Samen met Rusland en Duitsland kozen de Fransen een positie tegenover Amerika. "Dat kan niet zonder gevolgen blijven", zei Collin Powel, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die in mei Gerhard Schröder in Berlijn opzocht. De Franse minister van Defensie bezocht Moskou onlangs om te praten over gezamenlijke defensiestrategieën in Europa. "Dit moet in verband worden gezien van ons gezamenlijk standpunt inzake Irak", zei de Franse minister. Premier Tony Blair van Groot-Brittanië waarschuwde de Franse president voor deze destabilisering van Europa. Jacques Chirac is kennelijk bereid tot gevaarlijk spel.