Allerlei - jrg. 79-08

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
Europa en Israël
Europa wordt het komend halfjaar voorgezeten door Italië met als regeringsleider mediamagnaat en premier Silvio Berlusconi. Hij begon onfatsoenlijk en platvloers en dat zorgde voor veel tumult, door een Duitse politicus geknipt te vinden als nazi-kampcommandant. En toch, Rome neemt het voortouw, juist nu in het Midden-Oosten cruciale maanden zijn aangebroken. De druk op Israël wordt dagelijks groter, vooral ook vanuit Europa. Linkse partijen, ook in ons land, schermen voortdurend met een boycot tegen Israël, dat economische banden heeft met de Europese Unie. Dat is een sterk Europees wapen dat Israël voortdurend met zorg vervult. Palestijnse terreurgroepen, met Arafat aan het hoofd, zullen alles proberen om de vredesbesprekingen te torpederen en de moordpartijen voort te zetten. Hoe zal de wereld, Europa met Berlusconi aan het hoofd, reageren?

Reformatorische jongeren
Er is sprake van grote nood onder jongeren in rechts-reformatorische kringen. Sommige citaten van deze jongeren spreken boekdelen, zoals:
"Er wordt ons verteld dat er maar een paar uitverkorenen zijn. Dat zijn wij niet. Als het voor ons eeuwigheid wordt, dan is dat voor altijd branden in de hel".
"Ik zou niet weten wat bekering is. Dat moet je gegeven worden. Maar ik geloof niet, ik zou niet weten waar ik moet beginnen met het geloof" (bron: CV/KOERS).
Men geeft zich over aan de meest banale braspartijen en grove uitspattingen met vooral veel drank.
Temidden van deze dingen zijn er heel veel jongeren, die zoeken naar houvast in Gods Woord en bijbelstudiebijeenkomsten op zaterdagavond overal in het land bezoeken, waar het Evangelie aan ze wordt verkondigd en uitgelegd. Misschien komt daardoor een opwekking in deze kringen. Gebed gevraagd!

Doelgerichte gemeente
Uitgeverij Medema bracht onlangs de Nederlandse vertaling van het boek "Doelgerichte Gemeente" uit van de Amerikaanse predikant Rick Warren. Hij legt, vanuit eigen ervaring, de basisprincipes uit waardoor een kerk kan groeien in diepte en in grootte. Onlangs was er een conferentie in Californië, waar ook een Nederlandse groep belangstellenden aan deel nam. De kerk van ds. Warren in het Californische Saddleback begon met hemzelf en zijn vrouw en groeide uit tot een levende gemeente van tienduizenden uiterst betrokken leden. "Alles wat levend is en gezond is groeit, zo ook een gezonde kerk", aldus ds. Warren. Zijn kerk – en andere kerken, ook in ons land – zijn daar een voorbeeld van. Zijn boek is geen succesverhaal, maar een leerzaam getuigenis van wat er gebeurt. (dit boek is verkrijgbaar bij Het Zoeklicht).

De VS en Irak
Nog steeds hangt er een donkere wolk boven Irak en de oorlog die daar is gevoerd. Er zijn nog steeds geen massavernietigingswapens gevonden evenmin als Saddam Hoessein. Heeft de CIA de president van de VS, George Bush, voorgelogen? Zo ja, wie heeft er dan gelogen en met welk doel? Ondertussen gaat Amerika door met verdere voorbereidingen tegen huidige en toekomstige bedreigingen vanuit bepaalde staten en groeperingen. Men werkt aan superwapens, die vanuit de Verenigde Staten over de hele wereld kunnen worden ingezet tegen bedreigingen. Dit programma heet ‘Falcon’ – Force Application and Launch from Continental US. De Irak-oorlog heeft aangetoond dat Amerika te afhankelijk is van andere landen die weigeren medewerking te geven, zoals o.a. Frankrijk, Duitsland en Turkije. Ook de Verenigde Naties is dan voor Amerika geen factor meer.