Allerlei - jrg. 79-09

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 9
Moord en brand in Indonesië
Jongstleden juni zijn in de streek Bekasi (25 km ten oosten van Jakarta) twee kerken verwoest. Eén kerk werd op 8 juni tijdens de eredienst onder geroep van Allahoe akbar door een menigte moslims aangevallen en in brand gestoken, de andere kerk werd een week later met een bulldozer met de grond gelijk gemaakt. Op het eiland Nias bij Noord-Sumatra werd een voorganger, ds. Wau, na de kerkdienst gewurgd in zijn tuin gevonden. Hij was al bedreigd door de plaatselijke moslims. In Wamena op Papoea, hebben Indonesische militairen huisgehouden tijdens een represailleactie naar aanleiding van een aanslag door een verzetsbeweging. Hierbij gingen veel huizen en elf kerken in vlammen op en werden er minstens 50 bijbels op een brandstapel gegooid. Tijdens deze razzia vonden twee voorgangers, Kutis Tabuli en zijn broer Engellek Tabuli de dood.
(OD)

Toenemende druk op christenen Turkmenistan
Een gebedssamenkomst van de Turkmeense baptistengemeente in Tsjardzjoe is vrijdag door de politie op grove wijze verstoord en onder dwang beëindigd. Twee politiemensen kwamen tijdens de godsdienstoefening het gebedshuis van de niet-geregistreerde baptistengemeente binnen. Op hetzelfde moment werd het gebouw omsingeld door negen soldaten. De gelovigen werden vervolgens onder bewaking afgevoerd naar het plaatselijke politiebureau. Na een verhoor dat enkele uren in beslag nam, werden de gemeenteleden vrijgelaten. De politie vertelde twee gemeenteleden dat hun een gevangenisstraf van twaalf jaar en uitwijzing uit Turkmenistan boven het hoofd hangt, als zij hun activiteiten voor de gemeente niet onmiddellijk beëindigen. De gemeenteleden hebben laten weten dat zij geen gehoor zullen geven aan de opdracht.
(Friedensstimme)

China veroordeelt Bijbeldrukker tot vijf jaar
De Chinese christen He Man, die eerder dit jaar gearresteerd was op verdenking van het illegaal drukken van christelijke lectuur, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenis, dat deelt ‘De Stem der Martelaren’ mee. He Man werd onder marteling verhoord over het bezit van boeken, bijbels en cd’s. Hem werden onder meer de nagels uitgetrokken, maar hij bleef zwijgen. In het dorp Nanong, in het zuidwesten van de provincie Yunnan, zijn twaalf leden van de ondergrondse kerk opgepakt. Tenminste acht van hen hangt een ‘heropvoeding’ in een werkkamp boven het hoofd. Al met al zijn in de maand juni minstens 53 leden van huiskerken gearresteerd. Drieënzestig leden van de verboden Zuid-Chinakerk zitten sinds 2001 achter de tralies.
(Compass Direct)

Moslims in Kenia steken kerken in brand
Uit woede over de arrestatie van een ‘rondreizende imam’ hebben moslimjongeren op 12 juni jl. vijf kerken in brand gestoken in de plaats Bura, niet ver van Mombassa. De problemen begonnen toen de islamitische geestelijke leider, sjeik Khalifa Mutiso, voor ondervraging op het politiebureau moest komen. Sjeik Khalifa is ooit van het christendom tot de islam overgegaan en stookt sindsdien de islamitische jeugd op tegen de christenen. De jongeren gooiden stenen naar het politiebureau en staken vervolgens vijf kerken in brand. In Kenia behoort 87 procent van de bevolking tot het christendom; ca. 7 procent is moslim, maar in het oosten van het land maken zij wel de meerderheid uit.
(World Evangelical Alliance).

Moslims Malawi tegen uitlevering Al-Qaïda-verdachten
Op 27 juni jl. trok na het vrijdagmiddaggebed een troep moslimvandalen als een wervelstorm door de stad Mangochi waarbij ze minstens zes kerken vernielden. Mangochi is een overwegend islamitische stad in een land waar de christenen ver in de meerderheid zijn (80 procent christenen tegen 13 procent moslims). Dergelijke rellen zijn nieuw voor Malawi. Met hun vernielzuchtige actie protesteerden de moslims tegen de uitlevering van vijf Al-Qaïda-verdachten aan Amerika.
(Open Doors)

Christenen vrezen aanval door Laskar Jihad
Het crisiscentrum van de protestantse kerk in Tentena, Sulawesi, is bang dat moslimextremisten een nieuwe aanval aan het voorbereiden zijn. Eind juni heeft de politie zeven Pakistanen gearresteerd, die illegaal in Palu waren aangekomen. Volgens ooggetuigen maakten zij deel uit van een groep van 77 mannen in Laskar Jihad-uniform. De politie heeft ook 12 moslims gearresteerd die in bezit waren van een grote hoeveelheid wapens. De oplettendheid van de politie zou het gevolg zijn van in beslag genomen documenten volgens welke op 22 plaatsen in Palu aanslagen worden voorbereid.
De situatie is beangstigend en de christenen vrezen voor een herhaling van de toestand van twee jaar geleden, toen duizenden mensen van huis en haard verdreven werden en de christelijke stad Tentena belegerd werd.
(Open Doors)

Bisschoppen slapen met kinderen op straat
Oeganda - Het Leger des Heren is een godslasterlijke terreurbeweging in Noord-Oeganda en Zuid-Soedan die gesteund wordt door de islamitische regering van Soedan (Khartoem). De leider is Joseph Kony, een spiritistisch medium. Het afgelopen jaar heeft ‘het leger’ vijfduizend kinderen ontvoerd. De jongens worden gedrild tot ware moordmachines en de meisjes tot seks-slavinnen voor de soldaten. Kinderen die in de omgeving van de stad Gulu wonen, durven in het donker niet in hun dorp te blijven. Elke avond trekken zo’n 20.000 kinderen naar Gulu om daar ergens op straat de nacht door te brengen. Uit solidariteit met de kinderen slapen drie bisschoppen uit Gulu soms een nacht met de kinderen op straat. Om zeven uur ’s avonds gaan zij naar de taxistandplaats waar de meeste kinderen de nacht doorbrengen, om ze daar te bemoedigen met het Woord van God en hun aanwezigheid.
(World Evangelical Alliance)

Ontvoering van meisjes in Pakistan
Lahore - Volgens de mensenrechtencommissie van Pakistan zijn in 2001 alleen al in de provincie Punjab 226 minderjarige meisjes ontvoerd en tot een huwelijk gedwongen. Deze gedwongen echtgenotes mogen meestal het huis niet uit, om vluchten te voorkomen. Slechts 12 van de 226 zijn ontdekt en terug bij hun ouders. Schaken van bruiden is een oud gebruik in de Punjab. Meestal zijn de slachtoffers meisjes van de minderheden, zoals hindoes en christenen, omdat zij volgens de islamitische rechtsspraak vrijwel geen rechten hebben. Het was dan ook heel bijzonder dat op 28 februari het gerechtshof van Lahore het huwelijk ontbond van het geschaakte christenmeisje Maria Samar John met de moslim Abdul Ghaffar. Maria was in 1998 meegelokt door een islamitisch familielid, zij was toen 17 jaar oud. Die hield haar vijf maanden achter slot en grendel tot op de dag waarop zij kennismaakte met de haar volslagen onbekende bruidegom. Deze man betaalde haar ontvoerder de som van € 2.000,- waarna hij met haar trouwde. In september 1999 kreeg Maria voor het eerst de huissleutel in handen; meteen ging zij er met haar zoontje vandoor. De rechtszaak heeft meer dan twee jaar in beslag genomen.
(CLAAS)