Allerlei - jrg. 79-15

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 15
Christelijke meisjes moeten hoofddoek dragen
Op 1 september jl. heeft de deelstaatregering van Kano in Nigeria alle vrouwelijke scholieren verplicht de hidjaab (hoofddoek) te dragen. De maatregel geldt alleen voor scholen die bestuurd worden door de deelstaat, dus niet voor particuliere scholen en scholen die bestuurd worden door de federale overheid. De christenen hebben geen keus, omdat praktisch alle christelijke scholen gesloten zijn. Zij moesten kort na de invoering van de sjaria (de islamitische wet) in 2000 hun deuren sluiten, omdat zij niet wilden voldoen aan de eis dat alle scholen islamitische geestelijken in dienst moeten nemen om de Islam te onderwijzen. De Christian Association of Nigeria (CAN), waar alle kerkgenootschappen bij zijn aangesloten, heeft geprotesteerd en er bij de regeringen van de noordelijke deelstaten op aangedrongen "de christelijke cultuur te respecteren in het belang van de vrede en de harmonie". De CAN drukte ook haar teleurstelling uit over "de grootschalige discriminatie van christelijke scholieren en studenten in het noorden bij het toelatingsbeleid van sommige instituten voor hoger onderwijs, met name bij medicijnen en rechten."
Bron: Open Doors

Massa-arrestaties van kerkleden in China
De Chinese veiligheidspolitie in Nanyang, provincie Henan, heeft op 2 september tijdens een inval in een huiskerk 170 christenen gearresteerd. Volgens een bron in China werden de meesten na een waarschuwing, het nemen van hun vingerafdruk en een boete weer vrijgelaten. Veertien mensen worden nog steeds vastgehouden. Volgens Chinakenners kon deze massa-arrestatie weleens een nieuwe golf van vervolging aankondigen, nadat de huiskerkbeweging tijdens de zomermaanden als gevolg van de SARS-epidemie betrekkelijk met rust is gelaten. Christenen buiten China hadden gehoopt op een zachtere behandeling van de huiskerken met het aantreden van de nieuwe president Hu Jintao. Maar de Chinese kerkleiders hielden rekening met een verzwaring van het regime, gezien Hu Jintao’s staat van dienst.
Bron: Open Doors

Feministische Bijbel
De Duitse protestantse kerk (Luthers) is bezig aan een bijbelvertaling in het licht van feministische kritiek op de bijbeltekst. Meer dan 50 vertalers werken er momenteel aan. Zij herschrijven bepaalde passages, die gezien worden als discriminatoir voor vrouwen; zij bezigen taal zonder vooroordeel. Het woord ‘discipel’ wordt bij voorbeeld vertaald met de term "discipel en discipelin" en een aanhef als ‘Onze Vader’ zal worden veranderd. De vertaling zal in 10.000 exemplaren worden gedrukt en uitgegeven in 2004 door uitgever Güterslohe.