Allerlei - jrg. 79-16

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 16
Godsdienstvrijheid in België
Volgens de Belgische krant "De Standaard" onderdrukt de overheid religieuze minderheden in België door ze te bestempelen als "schadelijke sekten". Op de lijst van sekten staan o.a. ook evangelischen, adventisten en pinkstergemeenten, naast Jehova’s Getuigen en Scientology. Volgens het rapport van de Internationale Helsinki Federatie voor Mensenrechten bemoeit de Belgische overheid zich ook met de interne aangelegenheden van allerlei religieuze minderheden. Net als in verschillende Oost-Europese landen als Rusland, Oezbekistan, Georgië en Bulgarije laat men religieuze minderheden bespioneren en geeft men de dominante godsdienst een voorkeursbehandeling.

Onze laatste eeuw
Professor Martin Rees, hoogleraar aan de Cambridge Universiteit schrijft in zijn nieuwste boek (‘Onze laatste eeuw’, Uitg. Het Spectrum) dat onze Westerse beschaving op haar laatste benen loopt vanwege de technologische vooruitgang. Volgens deze Britse astronoom is de kans op een kernoorlog groot, vooral als er een nieuwe supermacht in de wereld zou opstaan. Ook de biotechnologie acht hij een groot gevaar dat in de nabije toekomst meer dan een miljoen mensen gedood kunnen worden als een gemodificeerd ziektevirus in verkeerde handen komt. Met name denkt hij hier aan terroristische groepen. Zijn boek schildert een apocalyptisch scenario. Hoe goed is het dan de Bijbel te kennen en te weten dat het de levende God niet uit de hand loopt. Het laatste bijbelboek, de Openbaring, maar ook de OT-profeten spreken concreet over deze wereldwijde rampen, maar niet zonder hoop, zoals ‘Onze laatste eeuw’ dat doet.

Levensgeluk
De journalist Peter Brusse schreef onder de kop "Meer maakt niet gelukkiger" in de Volkskrant de afgelopen zomer een interessant verhaal over het geluksgevoel van mensen. Het komt erop neer, dat ondanks alle welvaart van de afgelopen decennia de mensen niet gelukkiger zijn geworden. Geluk valt niet te meten, maar als men het gevoel heeft méér te hebben dan anderen dan neemt het geluksgevoel toe. Een onderzoek onder studenten aan de Harvard Universiteit stelde hen de volgende vraag: Verdien je straks liever vijftigduizend dollar per jaar terwijl ieder de helft krijgt? Of liever honderdduizend dollar per jaar, terwijl ieder ander het dubbele krijgt? De meeste studenten kozen voor de vijftigduizend dollar optie. Geluksgevoel neemt toe als je meer hebt dan anderen en jezelf daardoor boven die anderen kunt verheffen. Niet het bezit als zodanig maakt gelukkiger, maar het meerdere boven anderen. Rivaliteit is de beslissende factor in het geluksgevoel van mensen. Hoe zal dat
onder christenen zijn?